nieuws

Alsnog flexibele regeling voor deelnemers met tegenvallend pensioen

Pensioen

Alsnog flexibele regeling voor deelnemers met tegenvallend pensioen

Pensioendeelnemers die in het recente verleden een vaste uitkering hebben aangekocht, krijgen alsnog de mogelijkheid om te kiezen voor een variabele uitkering. Dat is de uitkomst van een overleg tussen staatssecretaris Klijnsma en het Verbond. Het gaat om de groep mensen die tussen 1 januari 2014 en 8 juli 2015 een pensioen heeft ingekocht en toen geen gebruik kon maken van de pensioenknip. Stichting Geldbelangen vindt de oplossing in een reactie te beperkt.

Pensioenverzekeraars gaan de mogelijkheid openen nu de initiatiefwet Verbeterde premieregeling in de Tweede Kamer is aangenomen en uit een studie van Ortec blijkt dat het omzetten van reeds lopende contracten naar nieuwe contracten met een variabele uitkering onder een aantal voorwaarden voordeel voor de deelnemer kan opleveren.

Knip
De initiatiefwet wordt naar verwachting 1 juli 2016 van kracht en biedt deelnemers met een premie- of kapitaalovereenkomst de keuze tussen een levenslange vaste uitkering of een variabele uitkering. Dit alternatief biedt kans op een beter pensioenresultaat, mits de deelnemer bereid is ook na pensionering beleggingsrisico te dragen. In afwachting van dit alternatief is 8 juli 2015 een tijdelijke ‘pensioenknip’ ingevoerd. Die biedt deelnemers die vanaf die datum met pensioen gaan, de kans op termijn te kiezen voor een variabele uitkering.

Uitzondering
In het algemeen is het openbreken van lange termijnovereenkomsten zoals een ingegane pensioenuitkering hoogst onwenselijk, aldus het Verbond. “Een deelnemer moet er namelijk op kunnen vertrouwen dat een verzekeraar in goede en in slechte tijden haar garanties kan nakomen.” Maar vanwege de bijzondere omstandigheid dat in de periode tussen 1 januari 2014 en 8 juli 2015 geen pensioenknip mogelijk was, adviseert het Verbond nu zijn leden voor deze groep gepensioneerden een uitzondering te maken.

Alsnog omzetten
De betreffende gepensioneerden mogen het al ingegane vaste pensioen alsnog omzetten naar een variabele uitkering. Daarvoor moet het bestaande pensioen ‘contant’ worden gemaakt en kan het daarmee verkregen kapitaal benut worden voor een variabele uitkering volgens de nieuwe wetgeving. “Uit de studie van Ortec blijkt dat dit alternatief interessant kan zijn voor deelnemers die bereid zijn zo’n twaalf à twintig procent van de beleggingsmix in aandelen aan te houden”, aldus het Verbond dat in de komende maanden in nauw overleg met AFM en DNB en de betrokken ministeries het alternatief verder zal uitwerken.​

Te softe oplossing
Stichting Geldbelangen, die hard strijdt tegen het zogenoemde keurslijfpensioen, noemt de oplossing “veel te soft”. Volgens de stichting is de uitverkoren groep veel te klein. “Vanaf 8 juli 2015 konden mensen kiezen voor de pensioenknip. Verzekeraars hebben echter zulke obstakels opgeworpen en mensen zo bang gemaakt voor de risico’s van de pensioenknip dat er maar 1% van de gegadigden gebruik van heeft gemaakt. Er is dus een hele grote groep (de andere 99%) die nu levenslang vast zit aan een vaste uitkering. Ook daar zouden mensen onder kunnen zitten die liever een verbeterd product zouden willen.” Ook vindt de stichting het geen goede zaak dat verzekeraars zelf mogen beslissen of ze de optie aanbieden. “Verzekeraars hebben in de afgelopen periode niet getoond dat zij hun klanten graag van dienst willen zijn.”

Dat langlopende contracten nu wel kunnen worden opengebroken verbaast stichting Geldbelangen. “Met name bij monde van het Verbond van Verzekeraars zijn de consument en de politiek door de verzekeraars misleid. Ze hebben in uitingen voor TV-publiek en in brieven aan Geldbelangen en de Tweede Kamer steeds gezegd dat het openbreken van lopende contracten wettelijk niet kan vanwege het zogenoemde afkoopverbod. De wet is op dat punt echter niet gewijzigd en toch kan er nu ineens iets gedaan worden voor (een groep) bestaande klanten. Dus blijkt een aanpassing onder de huidige wet gewoon te kunnen.”

Reageer op dit artikel