nieuws

Werkgever moet pensioenschade compenseren

Pensioen

Werkgever moet pensioenschade compenseren

Het gerechtshof Den Haag heeft onlangs  een werkgever verplicht om de pensioenschade bij werknemers te vergoeden die optrad door slecht advies van een assurantietussenpersoon. De werknemer waren volgens het hof onvoldoende voorgelicht over de mogelijke negatieve gevolgen van de overstap van een DB naar een DC-regeling.  De uitspraak lijkt een stevig wapen in de hand voor andere werknemers die  zich benadeeld voelen door de overgang naar een nieuwe pensioenregeling.

Het gaat in deze zaak om een accountantskantoor dat een assurantietussenpersoon inhuurde om werknemers voor te lichten over hun nieuwe pensioenregeling. Daarbij werd het gegarandeerde pensioen op 65 ingeruild voor een beschikbare premieregeling op basis van beleggingen. De rendementen die de tussenpersonen de werknemers voorhield, van 6 tot 9%, vielen in de praktijk nog al tegen.  Het pensioen valt volgens berekeningen nu 20 tot 50% lager uit dan als ze hun oude pensioenregeling hadden gehouden.

Het Hof stelt in haar oordeel  onder meer dat er onvoldoende is gewezen op de risico’s van het opgeven van een gegarandeerd pensioen en dat de verschillen tussen beide regelingen onvoldoende duidelijk zijn gemaakt.  Daarbij wordt de bal in dit geval volledig bij de werkgever gelegd en niet bij de tussenpersoon. “In dit geval heeft de werkgever de adviseur gevrijwaard, waarschijnlijk om samen op te kunnen trekken in het hoger beroep”, aldus pensioenadviseur Gerard van der Toolen van OR pensioenadviseurs.

Gevolgen
Van der Toolen denkt dat de gevolgen van deze uitspraak verder strekken, ook voor tussenpersonen.  “Met deze uitspraak in de hand kan veel onvrede bij werknemers worden weggehaald, die in het verleden op het verkeerde been zijn gezet door de verzekeraar, de werkgever of diens adviseur. Als werkgever heb je de plicht om je werknemers goed voor te lichten. Risico en rendement gaan hand in hand bij de keuze voor een pensioenregeling en dan kan het risico zich ook wel eens tegen je keren. Overigens kunnen werkgevers op hun beurt weer de assurantietussenpersoon aanspreken. Als je daarbij samen optrekt met je werknemers laat je in ieder geval zien dat je je best doet om compensatie te krijgen voor hun pensioenverlies.”

Reageer op dit artikel