nieuws

Radar: ‘pensioenverzekeraar kiest voor eigen belang; fonds niet’

Pensioen

Radar: ‘pensioenverzekeraar kiest voor eigen belang; fonds niet’

Werknemers zijn de dupe als de werkgever de ingehouden pensioenpremie in verband met betalingsmoeilijkheden niet afdraagt aan de pensioenverzekeraar. Dat was de casus in de TV-uitzending van Radar op maandag 22 februari.

Radar belichtte de situatie van de werknemers bij twee bedrijven waarbij wel pensioenpremie werd ingehouden, maar de werkgever deze premie vervolgens niet betaalde aan in dit geval pensioenverzekeraar Zwitserleven. De verzekeraar zou volgens de werknemers tekort zijn geschoten in haar zorgplicht en zou niet goed gecommuniceerd hebben over de betekenis van het premievrij maken van de polis.

Verschil
Het TV-programma belichtte het verschil tussen het handelen van pensioenfondsen en pensioenverzekeraars in geval van niet afdragen van pensioenpremies. Een pensioenfonds zou (indachtig het adagium ‘geen premie, wel recht’) na herhaaldelijk aandringen bij de werkgever om te betalen, uiteindelijk overgaan tot aanvragen van het faillissement. Een pensioenverzekeraar, in dit geval Zwitserleven, zegt niet “een faillissement te willen veroorzaken door bij alle betalingsachterstanden naar de rechter te stappen”. Volgens de verzekeraar bestaat dan de mogelijkheid dat je een bedrijf het laatste zetje geeft, terwijl het zonder dat zetje had kunnen voortbestaan en werknemers hun baan hadden behouden. Zwitserleven laat in een schriftelijke reactie aan Radar ook weten dat de werkgever een toelichting had moeten geven bij het TV-programma. “De werkgever heeft verzaakt de premie aan de werknemers in de pensioenpot te storten die Zwitserleven beheert.”

UWV
Volgens de geïnterviewden in het programma hebben zowel Zwitserleven als uitkeringsinstantie UWV de regels “strikt” geïnterpreteerd. Het UWV heeft wettelijk gezien de mogelijkheid om de betalingen van de pensioenpremie over te nemen in geval van faillissement. Zwitserleven laat in dezelfde reactie weten graag het gesprek aan te gaan met UWV om deze situatie in de toekomst te voorkomen. “En we stellen voor dat het UWV in de tussentijd op basis van niet-beëindigde uitvoeringsovereenkomst de premiebetaling alsnog overneemt.” Het Verbond van Verzekeraars zegt in een reactie dat de Pensioenwet voorschrijft dat de verzekeraar de betrokken werkgever en werknemers in dit soort situaties tijdig moet informeren over een premieachterstand en de gevolgen voor de pensioenopbouw. “Als het bedrijf vervolgens toch failliet gaat, kunnen pensioenverzekeraars de onbetaalde rekening niet afwentelen op andere werkgevers of deelnemers die wel hun premie hebben afgedragen.” Het Verbond stelt verder in een schriftelijke reactie dat het haar niet bekend is dat het premievrij maken van een pensioenregeling (bij wanbetaling door de werkgever) het UWV zou belemmeren in het uitvoeren van zijn taak. “Daarover zullen wij op korte termijn bij het UWV navraag doen.”

Eigen belang
Piet Fortuin van vakbond CNV stelt tijdens de uitzending dat Zwitserleven kiest voor eigen belang. “Weliswaar heeft Zwitserleven de regels strikt genomen goed gehanteerd, maar zij heeft feitelijk een pensioenrelatie met de werknemers en dus ook zorgplicht. Bij een pensioenfonds behoud je je pensioenrechten in geval van faillissement, een verzekeraar kijkt naar rendement en risico.” Hij pleit ervoor dat pensioenfonds en pensioenverzekeraar in dit geval een gelijk speelveld zouden moeten hebben. “Werknemers mogen hier niet de dupe van worden.”

Communicatie
Pensioenadvocaat Frédérique Hoppers meent dat de communicatie van Zwitserleven in dit geval wel “beter had gekund”. Overigens zegt ook zij dat de verzekeraar de regels gehanteerd heeft.

 

Reageer op dit artikel