nieuws

Plan VVD leidt tot extra product voor doorbeleggen na pensioendatum

Pensioen

Plan VVD leidt tot extra product voor doorbeleggen na pensioendatum

Het initiatiefwetsvoorstel van VVD-Kamerlid Helma Lodders dat doorbeleggen na het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd mogelijk moet maken, wordt deze week in de Tweede Kamer behandeld. Daar ligt ook al een wetsvoorstel van het kabinet dat dezelfde problematiek beoogt op te lossen. In het Financieele Dagblad zegt Lodders dat verzekeraars met haar voorstel zó aan de slag kunnen en dat haar plan naast dat van het kabinet kan bestaan.

Lodders zegt in het FD over de twee wetsvoorstellen: “‘Er zijn wel wat verschillen. Het VVD-plan is heel transparant en sluit goed aan op bestaande wetgeving en pensioenproducten. De verzekeraars kunnen er zo mee aan de slag. Bovendien staat in ons plan dat de opbrengsten van het doorbeleggen meteen worden verdisconteerd in het pensioen. In het kabinetsvoorstel wordt dit uitgesmeerd over vijf jaar. Bij ons blijft voor pensioenspaarders die geen keuze willen of kunnen maken, de huidige situatie gelden, terwijl dat in het kabinetsplan niet zo is. Tot slot: wij zetten in op het individu, terwijl in het kabinetsplan ook collectiviteiten kunnen doorbeleggen.” Lodders doelt daarmee op bedrijven die voor het hele personeelsbestand een collectieve regeling bij een verzekeraar hebben afgesloten. “Op dat punt is het kabinetsplan beter. Ik wilde dat aanvankelijk ook in mijn plan opnemen, maar dat kostte heel veel tijd. Ik wilde al die individuen met zo’n beschikbare-premieregeling daar niet op laten wachten.”

Zorgplicht
Lodders heeft na vragen van andere fracties ook de zorgplicht in haar initiatiefwetsvoorstel opgenomen. “De zorgplicht ga ik nu toevoegen, zodat verzekeraars verantwoordelijk worden voor de vraag of hun cliënt bepaalde pensioenkeuzes kan maken. Deze week bespreekt de Kamer mijn voorstel in eerste termijn en na het voorjaarsreces is begin maart de tweede termijn. Dan wordt ook het kabinetsplan besproken. Ik hoop dat mijn voorstel 1 juli kan ingaan.”

Volgens Lodders kunnen haar plan en dat van het kabinet naast elkaar bestaan. “Jazeker, al levert het uiteindelijk twee verschillende pensioenproducten op. Dat biedt extra keuzes, maar maakt het ook ingewikkeld. We kunnen ze wel combineren, door bijvoorbeeld in mijn voorstel het collectieve element van het kabinet te plakken.”

Reageer op dit artikel