nieuws

Pensioenfondsen willen ingrijpende veranderingen

Pensioen

Pensioenfondsen willen ingrijpende veranderingen

Nu pensioenfondsen over de hele wereld kampen met een groeiend aantal uitdagingen, moeten er ingrijpende wijzigingen ten aanzien van het toezicht doorgevoerd worden. Dat blijkt uit onderzoek in opdracht van State Street Corporation, waarvoor 400 pensioenprofessionals uit 20 landen ondervraagd zijn. 92% van de ondervraagden gaf aan tenminste één wijziging te willen doorvoeren, 68% gaat voor minimaal drie wijzigingen.

Prominente veranderingen zijn onder andere verbeteringen op het gebied van transparantie, de frequentie van rapportages, en de manier waarop data aangeleverd worden. Ruim 40% is van plan om vaker of gedetailleerder te rapporteren. Een vergelijkbaar percentage is van plan om richting leden transparanter te zijn over toezicht en de performance van de beleggingen. Deze veranderingen vinden plaats nu pensioenfondsen in een complexere realiteit opereren en over de gehele linie sterker onder de loep worden genomen.

Tegelijkertijd toont het onderzoek aan dat slechts 38% van de ondervraagden de algemene kennis over beleggen en investeren van het pensioenbestuur als ‘zeer sterk’ kwalificeert. Een vergelijkbaar aantal denkt dat het bestuur de risico’s waar hun fondsen mee te maken hebben ‘zeer goed’ begrijpt. Slechts een derde heeft een hoge mate van vertrouwen als het erom gaat of het bestuur in staat is om voldoende oog te houden voor strategische factoren die op lange termijn invloed hebben op fondsen, in plaats van enkel op korte termijn.

Pieter de Jong, directeur van State Street Nederland, zei over de problematiek voor Nederlandse pensioenfondsen: “De Nederlandse pensioensector is uniek, maar kampt desalniettemin met dezelfde problemen als pensioenfondsen in de rest van de wereld. Pensioenfondsen zijn verplicht een hoge dekkingsgraad te behouden. Dit wordt echter steeds moeilijker door de zeer lage en in sommige gevallen zelfs negatieve rentes op de beleggingen die zij verplicht moeten aanhouden, zoals staatsobligaties. Het wordt ook steeds moeilijker voor pensioenfondsen om de hoogte van pensioenen te behouden, laat staan te verhogen, zonder naar alternatieven te kijken.”

Reageer op dit artikel