nieuws

Nederland vertoont grootste groei in vermogen pensioenfondsen

Pensioen

Nederland vertoont grootste groei in vermogen pensioenfondsen

Het internationaal institutioneel pensioenkapitaal in de negentien belangrijkste markten had eind 2015 een waarde van $35,4 mld. Dit blijkt uit de Global Pension Assets Study van Willis Towers Watson. In 2015 bewoog de vermogenswaarde in zijwaartse richting: in de eerste helft van het jaar lag het hoger, terwijl eind 2015 de waarde afnam.

Uit de tienjaarlijkse cijfers (in lokale valuta) blijkt dat het Nederlandse pensioenvermogen met een groei van 75% tot 184% proportioneel ten opzichte van het bruto binnenlands product de grootste groei liet zien, gevolgd door Chili (met 57% naar 118% van het bbp), het Verenigd Koninkrijk (met 32% naar 112% van het bbp) en Australië (met -36% naar 120% van het bbp).

“De sterke groei van het Nederlandse pensioenvermogen laat zich verklaren door een combinatie van een sterke beleggingscultuur en een focus op het afdekken van pensioenverplichtingen. Dit laatste heeft door de voortdurende daling van de rente tot hoge rendementen geleid”, aldus Michel Iglesias del Sol, Head of Investment Netherlands bij ‎Willis Towers Watson.

Het pensioenvermogen is gelijk aan 80% van het bruto binnenlands product van de betreffende landen en representeert ongeveer 35% van de institutionele activa in de mondiale kapitaalmarkten. Sinds 2005, toen de waarde net boven de $21 mld lag, is het mondiale vermogen van pensioenfondsen gemiddeld met 5% per jaar gegroeid (in USD).

Reageer op dit artikel