nieuws

Klijnsma: wetsvoorstellen worden geïntegreerd

Pensioen

Klijnsma: wetsvoorstellen worden geïntegreerd

Staatssecretaris Jetta Klijnsma heeft bekendgemaakt dat haar wetsvoorstel ‘Variabele pensioenuitkeringen’ geïntegreerd wordt met het initiatiefwetsvoorstel ‘Uitbetaling pensioen in pensioeneenheden’ van VVD-Kamerlid Helma Lodders. Daarmee lijkt de Tweede Kamer haar zin te krijgen.

Klijnsma geeft in een brief aan de Tweede Kamer aan dat diverse Kamerfracties haar verzocht hebben dit voorstel, met het oog op een zorgvuldige en doelmatige behandeling, samen te voegen met het voorstel van Wet variabele pensioenuitkering. “Beide voorstellen beogen doorbeleggen in de uitkeringsfase van premieovereenkomsten mogelijk te maken. Zij verschillen echter qua opzet en in de technische uitwerking. Het lid Lodders en de regering hechten er zeer aan dat er op 1 juli 2016 één wettelijk regime komt voor het doorbeleggen in de uitkeringsfase van premieovereenkomsten”, aldus Klijnsma.

Na overleg met Lodders heeft Klijnsma overeenstemming bereikt over de wijze waarop de twee wetsvoorstellen zullen worden geïntegreerd. Dit gebeurt via een nota van wijziging op het initiatiefvoorstel.

Reageer op dit artikel