nieuws

Keurslijfgepensioneerden in de kou

Pensioen

Keurslijfgepensioneerden in de kou

Doordat staatssecretaris Jetta Klijnsma het te complex vindt om lopende pensioencontracten open te breken, kunnen mensen die afgelopen jaren pensioenkapitaal om hebben moeten laten zetten in pensioenuitkeringen en daarvoor lage uitkeringen van verzekeraars ontvingen, niet profiteren van de verbeteringen.

Daarmee laat de staatssecretaris keurslijfgepensioneerden in de kou staan. Dat stelt de Stichting Geldbelangen. Klijnsma is van mening dat het te complex is voor pensioenuitvoerders – maar ook voor deelnemers – om lopende pensioencontracten open te breken. “Daarom wil zij aan de ‘wet variabele beloning’ geen terugwerkende kracht geven, zoals geopperd was door PvdA en 50-plus. Wij strijden ook al jaren voor zo’n ‘herkansing'”, zegt Rob Goedhart, voorzitter van de Stichting Geldbelangen.

Ingrijpen
Geldbelangen wil dat de Tweede Kamer ingrijpt. “Het is moeilijk voorstelbaar dat een pensioengerechtigde een verbetering van zijn pensioen zal afslaan ‘omdat het te moeilijk is’. Wij gaan overleggen met het ministerie van SZW en we doen een beroep op verzekeraars om hun maatschappelijke verantwoordelijkheid te nemen en straks – als de wet tot verbeteringen heeft geleid – dit ook aan te gaan bieden aan de klanten die al uitkeringen ontvangen”, aldus Goedhart.

Beleggingspensioenverzekeringen
Geldbelangen voorziet dat verzekeraars straks ook in de uitkeringsfase allerlei beleggingspensioenverzekeringen gaan aanbieden. “Als dat helpt om mensen een hoger pensioen te laten krijgen dan nu dan is daar niets mis mee. Maar we hebben te maken met commerciële verzekeraars, waartegen de consument extra beschermd moet worden. Anders zitten we zo in de volgende woekerpolisaffaire”, zegt Goedhart.

Flexibel
Geldbelangen is voorstander van een goede communicatie over dit soort pensioenrekeningen. Ook moet de pensioengerechtigde meer flexibiliteit geboden worden. “Ze moeten onbelemmerd naar pensioenfondsen toe kunnen als ze zich daar meer senang bij voelen.” Een pensioengerechtigde die via zo’n pensioenrekening in de uitkeringsfase zit, moet ook kunnen besluiten om naar een andere uitvoerder over te stappen. “Dat je aan zo’n individuele beleggingspensioenrekening je levenlang vast zit is ook niet meer van deze tijd. Je moet weg kunnen als je ziet dat de uitvoerder het slecht doet.”

Oproep
Geldbelangen roept de Tweede Kamer op nog eens goed naar het wetsvoorstel te kijken en naast de mogelijkheid van een herkansing ook meer duidelijkheid er in te brengen over wijze van communiceren over de nieuwe pensioenproducten. Ook moet er meer flexibiliteit ingebracht worden door overstapmogelijkheden naar pensioenfondsen en banken, ook tijdens de uitkeringsfase.

 

Reageer op dit artikel