nieuws

Twintigers en dertigers willen nog altijd op of voor 65e met pensioen

Pensioen

Twintigers en dertigers willen nog altijd op of voor 65e met pensioen

Zes op de tien jonge Nederlanders (onder de 40 jaar) geeft nog altijd aan niet door te willen werken na zijn 65e. Sterker nog, een aantal van hen wil zelfs nog eerder stoppen. Ze denken tegen die tijd genoeg gespaard te hebben om een leuk en onbezorgd leven te leiden.

Dat blijkt uit onderzoek onder ruim duizend twintigers en dertigers, in opdracht van BeFrank. Een kwart van hen geeft aan met pensioen te willen gaan als ze 65 jaar zijn. Een nog eens 35% geeft aan liever nog iets eerder te stoppen met werken. De gedachten van de jongeren staan haaks op het beleid van de overheid, dat de AOW-leeftijd de komende jaren juist geleidelijk aan het opvoeren is.

Bijna 35% van de ondervraagden denkt genoeg pensioen te sparen om op gelijke voet door te kunnen gaan met leven en een kwart denkt zelf voldoende bij elkaar te kunnen sparen. “Maar als we vragen in hoeverre jonge mensen bezig zijn met hun eigen pensioen, dan antwoordt bijna 80 procent met ‘niet of nauwelijks'”, zegt Folkert Pama, directeur van BeFrank. Volgens Pama komen de verwachtingen over het eigen pensioen vaak niet overeen met de realiteit. “Veel mensen hebben geen idee wat ze later iedere maand nodig hebben om rond te kunnen komen, een derde van de ondervraagden zegt dat helemaal niet te weten.”

Van de respondenten die aangeven zich nog niet af nauwelijks bezig te houden met het pensioen zegt een kwart dit halverwege de loopbaan te willen doen. Een derde schuift het voor zich uit tot er een nieuwe baan in het vizier komt. Als de jongeren zoeken naar meer informatie zijn ouders (53%), online (40%) en een financieel adviseur (28%) de meest geraadpleegde bronnen voor meer informatie.

Eigen pensioenrekening
Omdat bijna 60% van de ondervraagden aangeeft dat zij een goede pensioenregeling wel belangrijk vinden als het om hun ideale baan gaat, pleit Pama voor een eigen pensioenrekening voor iedereen: “Daarmee geef je mensen zelf de regie over hun pensioenopbouw. Een werkgever of opdrachtgever stort dan niet alleen geld op je lopende rekening, maar ook op een rekening voor later.”

Reageer op dit artikel