nieuws

Riemen: ‘Pensioensector moet aan de slag om stelsel te verbeteren’

Pensioen

Riemen: ‘Pensioensector moet aan de slag om stelsel te verbeteren’

In zijn nieuwjaarstoespraak heeft Gerard Riemen, directeur van de Pensioenfederatie, een oproep gedaan aan de sector om te stoppen met uitleggen dat het pensioenstelsel wél goed is. In plaats daarvan wil Riemen zien dat er wordt gewerkt aan een voorstel hoe het beter kan.

“We krijgen niet meer uitgelegd dat we in Nederland een van de beste pensioenstelsels ter wereld hebben, terwijl de praktijk is dat veel mensen voor een hoge premie een steeds magerder pensioenaanspraak terugkrijgen”, zegt Riemen. “We hebben jarenlang geprobeerd de kracht van het Nederlandse stelsel uit te leggen. Dat de vermogens van de fondsen sinds de financiële crisis zijn verdubbeld en dat dat geld echt niet over een paar jaar op is. We hebben ook geprobeerd uit te leggen dat deelnemers recht hebben op een aanspraak in plaats van een eigen pot met geld. En dat die aanspraak nu eenmaal moet worden gewaardeerd maar dat de waarderingsmaatstaf al lange tijd volledig van slag is.”

Maar dat uitleggen heeft volgens Riemen geen zin meer. “Wat kunnen we als pensioensector in deze omstandigheden doen? Nogmaals uitleggen hoe het zit? Blijven roepen dat het goed komt als de rente weer gaat stijgen? Het gaat niet werken.”

Oplossing
In plaats van uitleggen zal de sector de handen uit de mouwen moeten steken, stelt Riemen. “In mijn visie is de enige oplossing dat we aan de slag gaan om het probleem bij de wortel aan te pakken en zelf komen met een voorstel hoe het beter kan. Daarbij moeten we scherp voor ogen houden dat we het te ingewikkeld hebben gemaakt. Het is niet uit te leggen dat, terwijl het economisch beter gaat, we toch grote kans lopen pensioenaanspraken te moeten gaan verlagen. En dat als de rente stijgt we enerzijds veel vermogen verliezen, maar anderzijds de dekkingsgraden stijgen en we weer kunnen gaan indexeren.”

Stoppen met aanspraken
Riemen vervolgt: “Laten we stoppen met aanspraken. Laten we het hebben over geld. Dat sluit veel beter aan bij de belevingswereld van onze deelnemers. Mensen willen weten hoeveel geld er voor hen bij het fonds staat. Laten we de deelnemer dan ook vertellen wat er voor hem en haar aan geld staat en niet praten over aanspraken, die ook nog eens voorwaardelijk zijn. Er gaat een nieuwe wereld open als er geen aanspraken meer worden toegezegd. Als eerste valt het hele waarderingsvraagstuk weg. Geen discussies meer over de juiste disconteringsvoet. Ten tweede komt er een grotere beleggingsvrijheid: er zijn geen verplichtingen meer die moeten worden afgedekt. Zo kunnen pensioenfondsen hun beleggingsbeleid volledig richten op de juiste samenhang tussen rendement en risico.”

Individuele regeling
De nieuwjaarstoespraak is volgens Riemen geen pleidooi voor een individuele beschikbare premieregeling, want hij blijft een voorstander van het delen van risico’s. “Want door samen risico’s te delen, is uiteindelijk iedereen beter af. Dat geldt ook voor de samenleving als geheel. We kunnen in de collectiviteiten die pensioenfondsen zijn beleggingsrisico’s, inflatierisico’s, renterisico’s, langleven risico’s, overlijdensrisico’s en wat dies meer zij met elkaar blijven delen. En zolang het echt delen van risico’s is en géén doorschuiven van huidige lasten naar de toekomst, kan dat ook over de generaties heen.”

Hard aan het werk
De Pensioenfederatie zal zelf in elk geval het voortouw nemen. Riemen: “Binnen de Pensioenfederatie zijn we hard aan het werk om te bezien hoe een dergelijke pensioenovereenkomst, waarbij de
premie-inleg het vertrekpunt is en risicodeling mogelijk blijft, kan worden vormgegeven. Dat is geen eenvoudige opgave want er zijn forse dilemma’s. Hoe ziet de uitruil tussen eenvoud/transparantie en risicodeling er uit? Hoe ga je om met de transitieproblematiek van bestaand naar nieuw? Hoe laat je zien wat de meerwaarde is van collectiviteit en risicodeling? Het zijn lastige vragen maar ik heb er vertrouwen in dat we de antwoorden gaan vinden. Met die antwoorden kunnen we baanbrekend werk verrichten in 2016!”

Reageer op dit artikel