nieuws

Pensioenfondsen komen steeds meer onder druk

Pensioen

Pensioenfondsen komen steeds meer onder druk

Pensioenfondsen hebben een slecht vierde kwartaal van 2015 gedraaid. De dekkingsgraden staan behoorlijk onder druk en dalen steeds verder. Bij vier van de vijf fondsen zit de beleidsdekkingsgraad onder de 100%.

Zelfs bij een relatief goed presterend fonds als BPF Bouw (dekkingsgraad 109%) blijven de uitkeringen op hetzelfde niveau. Bij andere fondsen dreigt zo langzamerhand een korting. De dekkingsgraad van dat fonds ligt intussen op 95%, de beleidsdekkingsgraad, gebaseerd op de gemiddelde dekkingsgraad van de afgelopen twaalf maanden, staat op 97%. De oorzaken blijven de lage rekenrente die pensioenfondsen moeten gebruiken bij het berekenen van hun verplichtingen en de slechte aandelenmarkt.

“Deze ontwikkelingen laten wel de kwetsbaarheid en met name de rentegevoeligheid zien van veel pensioenfondsen, en ze onderstrepen de noodzaak om samen voortvarend verder te werken aan een alternatief naast de bestaande uitkeringsovereenkomsten”, reageert de Pensioenfederatie, die wel stelt dat er nog steeds een aanmerkelijk aantal pensioenfondsen is dat het wel goed doet.

Reageer op dit artikel