nieuws

‘Meer keuzevrijheid voor inrichting pensioenen’

Pensioen

‘Meer keuzevrijheid voor inrichting pensioenen’

Het huidige pensioenstelsel blijft een gewild discussiepunt. Tijdens het flitscongres ‘Het einde van de solidariteit’ aan de Vrije Universiteit in Amsterdam is vooral naar voren gekomen dat werknemers meer keuzevrijheid over hun pensioeninrichting moeten krijgen. Bijvoorbeeld om een deel van de hypotheek af te lossen of te investeren in zorg voor de oude dag.

Maar over de invulling en vooral de uitvoering van die keuzevrijheid kunnen de verschillende debaters, waaronder Gerard Riemen (Pensioenfederatie), Rob Mulder (VEH) en Maarten Edixhoven (directeur Pensioen bij Aegon), het niet eens worden. Zo is de helft van het panel van mening dat werknemers al vanaf het begin van hun carrière bij hun pensioen zouden moeten kunnen komen, bijvoorbeeld om een deel daarvan te gebruiken bij het kopen van een woning. De andere helft vindt juist dat jonge werkenden zo’n zware beslissing niet kunnen nemen en pleit ervoor dat men pas vanaf het moment dat het pensioen ingaat keuzevrijheid zou moeten hebben.

Collectiviteit
De onenigheid zit hem ook in de mate van individualisering van het pensioen. Riemen blijkt in het panel weinig medestanders te vinden voor zijn visie dat juist collectiviteit en solidariteit sterke punten van het huidige pensioenstelsel zijn en dat individualisering een stap in de verkeerde richting is. “Wel moeten we kritisch kijken naar de zwakke punten in het stelsel en die aanpakken”, gaf Riemen toe. “Bijvoorbeeld door naar nieuwe pensioenovereenkomsten te kijken.”

Rob Mulder van Vereniging Eigen Huis geeft aan dat niet alleen pensioenen, maar ook huisvesting en zorg vaak integraal geregeld worden. “En dat moeten we niet willen”, zei hij. “Alles integraal afwegen werkt niet, dan gebeurt er namelijk niets. Er zijn per pijler nog voldoende maatregelen om te nemen, zonder dat je de andere twee in de besluitvorming meeneemt.”

Transparantie
Tweede Kamerlid Roald van der Linde (VVD) pleitte los van de discussie over individualisering voor meer transparantie in de pensioenwereld: “We moeten inzichtelijk maken wat mensen met hun pensioen hebben opgebouwd. Als we dat kunnen realiseren, weten mensen wat ze eventueel te besteden hebben. Daarnaast moet de euro weer ‘tijdswaarde’ krijgen in het pensioensysteem. Nu is € 1 op je dertigste evenveel waard als op je zeventigste, daar moeten we vanaf.”

Vertrouwen
Over een ding waren de panelleden het wel met elkaar eens: pensioenfondsen moeten weer aan vertrouwen winnen. Maarten Edixhoven, directeur Pensioen bij Aegon: “Het is duidelijk dat pensioenfondsen, net als andere sectoren binnen de financiële branche, na de crisis flink aan vertrouwen hebben ingeleverd. Dat moeten we terugwinnen. En dat moeten we samen doen door goede investeringen, maar ook goede en vooral duidelijke kennisoverdracht.”

Reageer op dit artikel