nieuws

KPMG adviseert pensioensector aan te sluiten bij Fintech-bedrijven

Pensioen

KPMG adviseert pensioensector aan te sluiten bij Fintech-bedrijven

Nederlandse pensioenfondsen hebben te weinig oog voor ontwikkelingen die plaatsvinden op het gebied van Fintech, waar op grote schaal vernieuwing in de financiële sector wordt bedacht. KPMG stelt dat de pensioensector nauwelijks aandacht besteedt aan dit soort technologische innovatie.

Meer dan de helft van de fondsen heeft op geen enkele wijze contact met start-ups of Fintech-partijen. En dat zou KPMG wel aanraden. “Technologische vernieuwing in de financiële sector komt met name tot stand door als bank, verzekeraar of pensioenfonds aansluiting te zoeken bij een fintech startup’, zegt Ank van Wylick, Fintech-partner bij KPMG. “Deze jonge ondernemingen stellen de gevestigde bedrijven in staat om voordeel te halen uit nieuwe technologieën.”

Klantbelang
Volgens Paul Geerts van KPMG Financial Services heeft juist de pensioensector een groot belang bij innovatie: “De inzet van nieuwe technologieën kan een belangrijke bijdrage leveren aan de tevredenheid van de deelnemers. Bij veel deelnemers bestaat nog altijd veel onwetendheid over het pensioen. Pensioenfondsen beschikken over informatie over de toekomstige financiële situatie van klanten en zijn in staat deze informatie te combineren met andere financiële informatie van de klant. Zij zijn in de gelegenheid deze data op een toegankelijke manier te ontsluiten en daarmee de deelnemers te helpen meer zicht te krijgen op hun pensioenopbouw. Het inzetten van datavisualisatie en games kan klanten helpen om te begrijpen hoe pensioenen werken en keuzes te maken voor hun oude dag. De toegevoegde waarde zit er onder meer in dat klanten actueel inzicht krijgen in hun financiële situatie door data bij elkaar te brengen, te analyseren en op basis daarvan persoonlijke maatwerk te bieden. Klanten kunnen op deze manier, afhankelijk van hun persoonlijke financiële situatie,  doelstellingen en risicohouding, sparen en beleggen. Daarmee zijn zij in staat zijn hun doelstellingen op korte en langere termijn te halen.”

Vertrouwen
Een opener blik voor innovatie zou volgens Van Wylick ook kunnen bijdragen aan het klantvertrouwen in de pensioensector: “Klanten willen vertrouwen en zekerheid dat hun pensioen wordt uitbetaald. Het vertrouwen van klanten groeit wanneer pensioenfondsen transparant zijn over de ontwikkeling van de resultaten, laten zien dat zij risico en rendement kunnen sturen en aantonen dat zij voldoende grip hebben op de kosten. Ook hierbij kan FinTech een belangrijke rol spelen.”

Robotadviseurs
Van Wylick verwacht veel van de ontwikkelingen rondom robotadviseurs: “Dat professioneel asset management niet langer kostbaar hoeft te zijn, blijkt onder meer uit ontwikkelingen rond zogeheten Robo Advisors in de particuliere retail- en wealth management-markt. Vanuit kostenperspectief een interessante ontwikkeling. Robo Advisors kunnen een belangrijke rol spelen bij effectief vermogensbeheer door beleggingen op een geautomatiseerde wijze te managen. De software stelt een portefeuille samen die continu wordt gemonitord en indien noodzakelijk automatisch wordt aangepast. Omdat dit geautomatiseerd gebeurt, zijn de kosten een stuk lager. De verwachting is dat deze ontwikkeling – die nu flink in ontwikkeling is –  zich zal doorzetten naar de institutionele markt.”

Reageer op dit artikel