nieuws

Klijnsma wil nog niet ingaan op AOW-uitspraak

Pensioen

Klijnsma wil nog niet ingaan op AOW-uitspraak

Staatssecretaris Jetta Klijnsma heeft ondanks verzoeken van de Tweede Kamer in een Kamerbrief laten weten nog niet in te willen gaan op een opvallende AOW-uitspraak. Klijnsma wacht eerst het hoger beroep af.

Het ging om een zaak bij de rechtbank Noord-Nederland, waaruit voortkwam dat de verhoging van de AOW-ingangsdatum een ongeoorloofde inbreuk is op het eigendomsrecht. Een vrouw spande de zaak aan omdat zij zichzelf gezien haar leeftijd, grote afstand tot de arbeidsmarkt en slechte gezondheid niet in staat achtte in te spelen op de verschuiving van de AOW-leeftijd. De rechtbank stelde de vrouw in het gelijk. De vraag is nu in hoeverre deze zaak toonaangevend kan zijn voor andere gevallen. De Sociale Verzekeringsbank, tegen wie de zaak aangespannen was, gaat in elk geval in hoger beroep.

Hangende dat beroep weigert Klijnsma vooralsnog in te gaan op de mogelijke consequenties van deze uitspraak. Ook na verzoeken vanuit de Tweede Kamer. In een Kamerbrief laat ze weten: ” De betreffende zaak ligt nu bij de Centrale Raad van Beroep. Het is dan ook goed om de uitspraak van de Centrale Raad van Beroep daarover af te wachten. Nader ingaan op de redenen van het hoger beroep van de Sociale Verzekeringsbank is naar mijn mening niet opportuun.”

De staatssecretaris laat wel weten niet te kunnen zeggen voor hoeveel mensen deze uitspraak gevolgen zou kunnen hebben. “De betreffende rechtszaak gaat namelijk over de specifieke individuele
situatie van een burger. Wel is bekend dat er negen zaken bij de Centrale Raad van Beroep liggen, waarin de AOW-leeftijdsverhoging wordt betwist.”

Reageer op dit artikel