nieuws

Werkgroep Ondernemerspensioen: ‘Haal oudedagsvoorziening en financiering onderneming uit elkaar’

Pensioen

Werkgroep Ondernemerspensioen: ‘Haal oudedagsvoorziening en financiering onderneming uit elkaar’

Stop de oudedagsvoorziening van de ondernemer en de financiering van de onderneming niet langer binnen één regeling, adviseert de Werkgroep Ondernemerspensioen in zijn finale rapport aan de Staatssecretaris van Financiën Eric Wiebes. Alleen bij beëindiging van deze financiële spagaat zal de oudedagsvoorziening van de ondernemer veiliggesteld kunnen worden, meldt de werkgroep.

De werkgroep schrijft: “De ondernemer, in het bijzonder de directeur-grootaandeelhouder, kan zijn pensioen opbouwen binnen zijn eigen onderneming. Daarvoor gelden strikte wettelijke rekenregels, maar die pakken nu nadelig uit. De waarde van het pensioen die de ondernemer moet hanteren op zijn (fiscale) balans is veel lager dan de werkelijke commerciële waarde. Dit leidt tot minder mogelijkheden voor de ondernemer om bijvoorbeeld dividend uit te keren. Ook bij echtscheiding leidt het pensioen in de eigen onderneming tot problemen.”

Staatssecretaris Wiebes wil daarom het pensioen in eigen beheer wijzigen. Naar alle waarschijnlijkheid zal het worden omgevormd tot het zogenoemde oudedagssparen. Hij heeft toegezegd voor Kerst met een brief aan de Tweede Kamer te komen.

Spagaat
De werkgroep bestaat uit onderzoekers van de Tilburgse en Maastrichtse Universiteit én uit medewerkers uit de verzekerings- en belastingadviespraktijk. De werkgroep denkt dat het oudedagssparen in eerste instantie een begaanbaar pad lijkt. “Maar het zal nauwelijks leiden tot een werkelijke oudedagsvoorziening voor de ondernemer”, stelt de werkgroep in zijn rapport.

“Omdat de gelden ook mogen worden gebruikt in de onderneming, is de kans groot dat er uiteindelijk onvoldoende vermogen zal zijn voor een adequate oudedagsvoorziening. En daar moet meer aandacht voor komen. De spagaat van een oudedagsvoorziening en de financiering van de onderneming binnen één regeling, moet beëindigd worden”.

Ook moet het oudedagssparen, volgens de werkgroep, onder de Wet Verevening Pensioenrechten bij Scheiding worden gebracht, zodat een partner bij echtscheiding ook een aanspraak heeft op een oudedagsvoorziening.

Pensioenplicht
Naast de directeur-grootaandeelhouder en de IB-ondernemer (ondernemer voor de inkomstenbelasting) zijn er steeds meer mensen actief in het arbeidsproces zonder dat zij een dienstbetrekking hebben, schrijft de werkgroep. ”Hierdoor vallen ongeveer 1,4 miljoen mensen niet onder een pensioenregeling en de omvang van deze groep zal naar alle waarschijnlijkheid toe gaan nemen. Het is de vraag of deze mensen ook iets gaan regelen. Daarom moet volgens de Werkgroep een pensioenplicht voor alle werkenden onderzocht worden, bijvoorbeeld tot de inkomensgrens sociale verzekeringen. Hierbij moet ook pensioensparen bij een bancaire instelling aan de orde komen.”

Verder wijst de werkgroep er op dat het nabestaandenpensioen ook meer aandacht verdient, aangezien in de Nederlandse samenleving nog veel partners financieel van elkaar afhankelijk zijn.

Voor het rapport zijn interviews gehouden met 25 pensioenadviseurs en is een enquête uitgevoerd onder directeur-grootaandeelhouders.

Reageer op dit artikel