nieuws

TPRA: ‘Niet publiceren nominale dekkingsgraad pensioenfondsen leidt tot verkeerde conclusies’

Pensioen

TPRA: ‘Niet publiceren nominale dekkingsgraad pensioenfondsen leidt tot verkeerde conclusies’

Om tot een afgewogen oordeel te komen over de financiële status van pensioenfondsen zou zowel informatie over de beleidsdekkingsgraad als de nominale dekkingsgraad beschikbaar moeten zijn. Tot die conclusie komt The Pension Rating Agency (TPRA) in een korte studie: Waar is de nominale dekkingsgraad gebleven?

Volgens TPRA leidt het niet publiceren door toezichthouder DNB van de nominale dekkingsgraad in de kwartaalcijfers over pensioenfondsen tot verkeerde conclusies in de media over de prestatie van pensioenfondsen.

Ten onrechte
“De niet-gerapporteerde nominale dekkingsgraad van de pensioenfondsen ontwikkelde zich in 2015 op kwartaalbasis anders dan de beleidsdekkingsgraad. Het financieel herstel van gemiddeld 5,9% in het tweede kwartaal wordt duidelijk zichtbaar door deze ontbrekende dekkingsgraad. Op basis van de beleidsdekkingsgraad die gemiddeld daalde met 1,1%, werd echter door diverse media ten onrechte geconcludeerd dat pensioenfondsen in deze periode slecht presteerden. In het derde kwartaal kwam juist de forse daling van de nominale dekkingsgraden, gemiddeld 8,1%, maar beperkt tot uitdrukking in de beleidsdekkingsgraad; deze daalde gemiddeld met slechts 2,0%”, aldus TPRA.

Gemis
TPRA concludeert dat zolang de nominale dekkingsgraad in de kwartaalrapportages ontbreekt, DNB het zelf gestelde doel ‘inzicht geven in de financiële status van pensioenfondsen’ nog niet is bereikt. “Dit gemis wordt des te urgenter omdat steeds minder fondsen zelf hun nominale dekkingsgraad publiceren.”

Reageer op dit artikel