nieuws

Ondernemingsraad krijgt instemmingsrecht bij wijziging pensioenregeling

Pensioen

Ondernemingsraad krijgt instemmingsrecht bij wijziging pensioenregeling

Werknemers krijgen via ondernemingsraden (OR) meer invloed op hun pensioenregeling. De OR krijgt namelijk het recht om wel of niet akkoord te gaan met een wijziging van een pensioenregeling. Dat heeft het ministerie van SZW net voor de kerst bekend gemaakt.

Nu heeft de OR bij een ondernemingspensioenfonds alleen instemmingsrecht wanneer de werkgever van plan is een pensioenregeling vast te stellen of in te trekken, maar niet als de werkgever de pensioenregeling wil wijzigen. Staatssecretaris Klijnsma stuurde 24 december een wetsvoorstel naar de Tweede Kamer dat daar verandering in brengt. “Werkgevers en werknemers zijn samen verantwoordelijk voor de inhoud van de arbeidsvoorwaarde pensioen. Het is daarom logisch dat de OR van een ondernemingspensioenfonds ook instemmingsrecht heeft over de wijzigingen daarin”, aldus Klijnsma. Als er al afspraken zijn gemaakt in een cao over de pensioenen, dan heeft de OR overigens geen instemmingsrecht.

Inhoud
Met dit wetsvoorstel is volgens SZW duidelijk gemaakt dat het instemmingsrecht van de OR zich richt op de inhoud van de arbeidsvoorwaarde pensioen. “De OR heeft geen instemmingsrecht ten aanzien van de keuze van de pensioenuitvoerder, omdat de werkgever daarvoor verantwoordelijk is.” Daarop bestaat, volgens het ministerie één uitzondering. De OR heeft wel instemmingsrecht als het een buitenlandse pensioenuitvoerder betreft. “Het overbrengen van een pensioenregeling naar een buitenlandse pensioenuitvoerder kan namelijk ook gevolgen hebben voor de arbeidsvoorwaarde pensioen.”

Reageer op dit artikel