nieuws

NN IP en AZL samen in De Nationale Algemeen Pensioenfonds

Pensioen

NN IP en AZL samen in De Nationale Algemeen Pensioenfonds

AZL en NN Investment Partners (NN IP), beide onderdeel van NN Group, bundelen kennis en ervaring en starten samen een algemeen pensioenfonds (apf) onder de naam De Nationale Algemeen Pensioenfonds.

Zodra de wetgeving omtrent het apf rond is – naar verwachting begin 2016 – en toezichthouder DNB de vereiste vergunning heeft verleend, gaat De Nationale APF van start. Deze zal geleid worden door een bestuur van onafhankelijke professionals. AZL zal voor De Nationale APF de administratie, actuariële diensten, bestuurs- en communicatieadvies en -uitvoering verzorgen. NN IP wordt de fiduciair vermogensbeheerder van De Nationale APF.

Keuzemenu
De Nationale APF begint met vier collectiviteitskringen. Iedere kring heeft een eigen dekkingsgraad. Daarnaast kunnen werkgevers verschillende kenmerken van hun pensioenregeling selecteren uit het aangeboden keuzemenu, zoals franchise, maximum salaris en vormgeving van het nabestaandenpensioen. “Zo wordt er een maximale aansluiting bij de feitelijke situatie in de pensioenmarkt gerealiseerd”, stellen de initiatiefnemers. Binnen De Nationale APF kunnen alle pensioenregelingen worden gecombineerd: defined benefit (DB), collectief defined contribution (CDC) en defined contribution (DC). NN IP en AZL bedienen nu samen meer dan 60 pensioenfondsen met 900.000 deelnemers.

Verrijking
“Pensioenfondsen worden in toenemende mate geconfronteerd met zwaardere eisen aan deskundigheid, hogere kosten en een complexere beleggingsomgeving. Wij zien het Algemeen Pensioenfonds als een verrijking van het Nederlandse pensioenlandschap. Het biedt bedrijven en pensioenfondsen een toekomstvast perspectief voor hun pensioenregeling, met schaalvoordeel, professioneel bestuur en uiteindelijk een goed pensioen voor de deelnemers”, aldus Philip Jan Looijen (NN IP).

Eerste Kamer
Als alles volgens plan verloopt, worden het wetsvoorstel en de novelle algemeen pensioenfonds op 21 en 22 december in de Eerste Kamer behandeld. Dit is mede afhankelijk van een tijdige afronding van de schriftelijke behandeling. Andere verzekeraars die een algemeen pensioenfonds in de startblokken hebben staan zijn ASR, Aegon, Centraal Beheer en Delta Lloyd.

Reageer op dit artikel