nieuws

Klijnsma: ‘Referendum kan feitelijke start apf vertragen’

Pensioen

Klijnsma: ‘Referendum kan feitelijke start apf vertragen’

Een eventueel referendum over de wet kan de feitelijke start van een algemeen pensioenfonds vertragen, maar volgens het kabinet is dit onwaarschijnlijk. Dit zegt staatssecretaris Jetta Klijnsma (SZW) in antwoord op vragen van de Eerste Kamer.

“In beginsel mogen wetten niet in werking treden binnen acht weken na de mededeling in de Staatscourant dat de wet referendabel is. Artikel 12 van de Wet raadgevend referendum (Wrr) bevat echter een afwijkingsmogelijkheid voor wetten, waarvan de inwerkingtreding geen uitstel kan lijden. Voor onderhavig wetsvoorstel is afwijking mogelijk gemaakt omdat het op korte termijn nodig is een alternatief te bieden aan (kleinere) pensioenfondsen die de voordelen van schaalvergroting willen genieten. Het algemeen pensioenfonds biedt zo’n alternatief. Het is dan ook van groot belang dat zo snel mogelijk de vergunningprocedure gestart kan worden”, antwoordt Klijnsma.

Niet voorkomen
“Na inwerkingtreding met toepassing van artikel 12 Wrr kan niettemin een referendum worden gehouden, maar de situatie dat een algemeen pensioenfonds al actief is terwijl naar aanleiding van een referendum besloten wordt tot intrekking van de wet zal in de praktijk hoogstwaarschijnlijk niet voorkomen. Voor het uitoefenen van het bedrijf van een algemeen pensioenfonds is een vergunning vereist. Voor de vergunningsprocedure wordt een beslistermijn van 13 weken gehanteerd. Indien aan het eind van deze termijn de mogelijkheid van een referendum nog bestaat, zal ik overwegen om DNB te verzoeken de verstrekking van de vergunning op te schorten totdat een referendum definitief niet meer mogelijk is”, aldus Klijnsma.

Reageer op dit artikel