nieuws

Klijnsma kondigt hoger beroep tegen opmerkelijke AOW-uitspraak aan

Pensioen

Klijnsma kondigt hoger beroep tegen opmerkelijke AOW-uitspraak aan

Staatssecretaris Jetta Klijnsma laat weten dat de Sociale Verzekeringsbank in hoger beroep gaat tegen de uitspraak van de rechtbank Noord-Nederland waarin geoordeeld werd dat de verhoging van de AOW-ingangsdatum een ongeoorloofde inbreuk is op het eigendomsrecht.

In de betreffende zaak stelde de rechtbank een vrouw in het gelijk die betoogde dat zij gezien haar leeftijd, haar grote afstand tot de arbeidsmarkt en haar slechte gezondheid, niet in staat is om in te spelen op de verschuiving van de AOW-leeftijd. De vrouw beriep zich op het Eerste Protocol bij het Europese verdrag tot bescherming van de rechten van de mens, waarin staat dat iedereen recht heeft op ongestoord genot van zijn eigendom.

De overheid mag onder strenge voorwaarden inbreuk op zo’n eigendomsrecht maken, maar er geldt wel een proportionaliteitsvereiste. De rechtbank vond dat daar in dit geval niet aan was voldaan. De verschuiving van het aanvangstijdstip van de AOW bracht naar het oordeel van de rechtbank een individuele, onevenredig zware last mee. En dus gelastte de rechtbank om de AOW-ingangsdatum voor de vrouw terug te draaien naar haar 65e verjaardag.

Consequenties
Experts buitelden meteen over de uitspraak en de mogelijke consequenties heen. Herman Kappelle, directeur van adviesorgaan Aegon Adfis, dacht dat het niet zo’n vaart zou lopen. “De uitspraak van de Rechtbank Noord Nederland kan niet zonder meer als baanbrekend en richtinggevend voor de overige gevallen worden beschouwd. De feiten en omstandigheden waren schrijnend en reden voor de Rechtbank om in de afweging tot de conclusie te komen dat de last in dit individuele geval inderdaad onevenredig zwaar was. Maar dat wil niet zeggen dat deze afweging in andere gevallen, waarbij geen sprake is van individuele dusdanige omstandigheden, ook zo uitvalt.”

Desondanks laat Jetta Klijnsma nu weten dat er in deze zaak een hoger beroep zal worden ingesteld. Zij zegt een uitspraak van de Centrale Raad van Beroep ‘met belangstelling’ af te wachten.

Reageer op dit artikel