nieuws

Kamerbrief over onderzoeksopzet standaardproducten

Pensioen

Kamerbrief over onderzoeksopzet standaardproducten

Minister Jeroen Dijsselbloem (Financiën) heeft op 15 december een brief aan de Tweede Kamer gestuurd waarin hij een plan van aanpak schetst voor het onderzoek naar standaardproducten. 

In een brief van 13 maart 2015 schetste Dijsselbloem de eerdere analyses van ACM en AFM waarin vraagtekens werden gezet bij de effectiviteit van standaardproducten als beleidsinstrument. Het doel van het onderzoek dat Dijsselbloem nu voorstelt is om vast te stellen wat het effect is van een standaardproduct op consumentengedrag. Volgens Dijsselbloem kunnen standaardproducten een positief effect hebben op keuzes door consumenten en dan vooral in de zin dat ze meer overgaan tot keuzes of in de zin dat ze beter passende keuzes maken. Overigens wil dat volgens de minister nog niet zeggen dat het introduceren van een standaard ook in de concrete marktsituatie effectief zal zijn. “Het gedrag van aanbieders en ook operationaliseringsvragen in de concrete marktcontext verdienen dan nadere aandacht.”

Onderzoeksopzet
De hoofdvraag van het onderzoek is: Welk effect heeft het introduceren van een standaardproduct op keuzegedrag van consumenten? Dit zal specifiek worden onderzocht in de context van het derdepijlerpensioen. “Een standaardproduct is een financieel product waarvan alle kenmerken, behalve de prijs, identiek zijn. Een standaardproduct dient door alle aanbieders actief in een productmarkt te worden aangeboden, maar wordt niet verplicht als default aan de klant gepresenteerd”, aldus Dijsselbloem.

Twee fasen
Het onderzoek vindt plaats in twee fasen waarbij twee vragen beantwoord zullen worden. De eerste fase is voorbereidend en de tweede fase is gericht op de empirische toetsing. De twee vragen zijn: Welke effect heeft het introduceren van een standaardproduct op keuzegedrag van consumenten (vergelijking met situatie zonder standaardproducten)? en Gaan consumenten beter passende keuzes (gegeven hun persoonlijke situatie en preferenties) maken bij de beschikbaarheid van standaardproducten?.

Externe partij
Het onderzoek wordt uitgevoerd door een externe partij en de precieze uitwerking van het onderzoek zal verder door wetenschappelijk onderzoekers worden gedaan. De resultaten van het experimentele onderzoek naar het effect van standaardproducten op consumentengedrag verwacht Dijsselbloem na de zomer van 2016.

Reageer op dit artikel