nieuws

‘Eigen belang is ondergeschikt aan duurzaamheid’

Pensioen

‘Eigen belang is ondergeschikt aan duurzaamheid’

Dit jaar is Zwitserleven, ook na de overname van Vivat, weer verkozen tot duurzaamste verzekeraar in het kritische rapport van de Vereniging van Beleggers voor Duurzame Ontwikkeling (VBDO). Volgens Roelof Pieters, directeur verkoop van Zwitserleven, kan er nog veel verbeterd worden op het gebied van verantwoorde beleggingen van verzekeraars. “Wij moeten ons als verzekeraars aan elkaar optrekken. Het gaat namelijk pas echt vliegen als iedereen in dezelfde mate mee doet”, zegt Pieters.

Het rapport was erg kritisch over het beleggingsbeleid van verzekeraars. Wat vind je hiervan?
“Verzekeraars maken steeds meer stappen al zou je dat niet uit de titel van het rapport van VBDO halen. In het onderzoek werden dit jaar meer en strengere vragen gesteld en moesten verzekeraars meer aan bewijsvoering doen. Daarom zijn wij volgens de score stil blijven staan. Toch kunnen we met zijn allen nog heel veel verbeteren. Ik zou willen dat we er gezamenlijk veel meer voor zouden gaan. Verzekeraars zitten op zoveel geld en dat is allemaal van onze klanten. We hebben de verantwoordelijkheid daar heel goed op te letten en daar hoort financieel rendement zeker bij, maar ook maatschappelijk rendement. Het wordt tijd dat financiële instellingen daar meer bij stil staan.”

Tegen welke problemen lopen jullie aan met duurzaam beleggen?
“Wil verantwoord beleggen echt impact hebben, dan zal iedereen het bovenaan zijn agenda moeten zetten. De uitslag van het onderzoek en de klimaattop in Parijs helpen ontzettend om dit onderwerp hoog op de agenda te krijgen. De kracht zal hem namelijk toch liggen in het gezamenlijk optrekken. Bij ons staat het op de agenda en is het helemaal geïncorporeerd in ons beleid. Toch zijn veel mensen pas echt overtuigd als je de impact van duurzaam beleggen kunt aantonen. Financieel rendement is natuurlijk heel makkelijk te meten, je maakt immers winst of verlies. Maatschappelijke rendement is een stuk lastiger na te gaan. We hebben stappen gezet door bijvoorbeeld de CO2 uitstoot voor een deel van de beleggingen in kaart te brengen. Er zijn daarnaast ook allerlei bureau’s die berekenen wat de maatschappelijke impact is van een belegging.”

Heeft de overname van Anbang negatieve gevolgen gehad op jullie beleid?
“Nee, absoluut niet. Sterker nog: Anbang is zich bewust dat de waarde van ons label mede in ons verantwoorde beleid zit. De Chinese boardmembers vinden het ook heel belangrijk. Ze zijn ook uit op duurzame klantrelaties en ze voegen echt de daad bij het woord. Zo praten wij volgende week met onze klantenadviesraad en met de adviseursraad en twee van onze bestuurders gaan mee naar die overleggen. Ook vinden ze dat we naar buiten meer over ons verantwoord beleggingsbeleid moeten communiceren. Dit komt dus volledig overeen met de intentie en waarden van Zwitserleven”.

Heeft de overname niet veel klanten doen schrikken?
“Het heeft wel vragen opgeroepen, maar tot nu toe hebben wij op al die vragen antwoord kunnen geven. Vaak zijn de zorgen gebaseerd op misverstanden omdat het om een onbekende en buitenlandse partij gaat. Daarom gaan boardmembers ook mee naar klanten zodat iedereen elkaar kan leren kennen”.

Welke veranderingen gaan jullie doorvoeren om volgend jaar nog beter te scoren?
“We willen het rapport eerst goed doorspitten en kijken op welke gebieden wij nog kunnen verbeteren. Op het gebied van implementatie is nog veel verbetering mogelijk. Daarnaast zijn we continu in gesprek met andere organisaties om te kijken wat er leeft in de samenleving en bij onze klanten. De twee belangrijkste thema’s waar wij ons op willen richten zijn mens en milieu. Het zijn thema’s waar ongelooflijk veel speelt. We zijn continu op zoek naar wat we beter kunnen doen en hoe we duurzaamheid nog meer kunnen integreren in ons beleid. Tenslotte willen we ook heel graag kennis blijven verspreiden en ervoor zorgen dat nog meer verzekeraars zich gaan richten op het verantwoord beleggen”.

Wat is er nodig voor een duurzame verzekeringssector?
“We moeten als sector meer kijken naar de maatschappelijke impact van onze beleggingen. Daarom probeert Zwitserleven zoveel mogelijk duurzaamheid te meten. Wanneer je niet kunt laten zien wat de impact van verantwoord beleggen is dan wordt het enorm moeilijk klanten en bedrijven te overtuigen van het belang van duurzaamheid. Maar zoals ik al eerder zei is een maatschappelijk rendement niet zo makkelijk te meten als een financieel rendement. Daarom zetten we nu ook alle pijlen op goed en gedegen onderzoek naar de impact van onze keuzes. Voor ons is een betere wereld namelijk onlosmakelijk verbonden met het pensioen. Wat heb je immers aan een inkomen voor later als de wereld er niet meer toe doet?”

Reageer op dit artikel