nieuws

DNB: ‘Financiële opzet van pensioenfondsen wordt in 2016 tegen het licht gehouden’

Pensioen

DNB wil in 2016 nog meer nadruk gaan leggen op de financiële opzet van de pensioenfondsen. “Een financiële opzet waarover helder wordt gecommuniceerd met de deelnemers, is het belangrijkste onderwerp van het pensioentoezicht van DNB in 2016”, zegt divisiedirecteur Bert Boertje.

In de nieuwsbrief kijkt Boertje vooruit op 2016. Volgens hem is de pensioensector nog niet hersteld. “Er is veel gebeurd. De pensioensector heeft te maken met een aanhoudend lage rente. De gevolgen daarvan zijn volop merkbaar. Zo hebben veel pensioenfondsen weer een herstelplan moeten indienen, ditmaal volgens de regels van het nieuwe FTK. Indexeren zit er voor veel pensioenfondsen voorlopig niet in, zo blijkt. Ook hopen de fondsen te herstellen door overrendementen te maken. En als dat niet lukt, dan is de kans dat ze op den duur zullen moeten korten aanzienlijk”, aldus Boertje.

Belangrijkste onderwerp
De financiële opzet van de pensioenfondsen is daarom het belangrijkste onderwerp van het toezicht van DNB in 2016. “Daarbij maken we gebruik van de informatie uit de nieuwe herstelplannen en de haalbaarheidstoets. We bekijken bijvoorbeeld hoe pensioenfondsen omgaan met de huidige lage-rente-omgeving, hoe ze verwachten hun financiële positie te verbeteren, hoe reëel die verwachtingen zijn, gezien de hoogte van de premie, de ambitie en het risicoprofiel, en of ze uitgaan van realistische aannames, of dat de verwachtingen misschien te optimistisch zijn”, zegt Boertje.

Samenwerken met de AFM
Ook wil DNB de handen ineen slaan met de AFM om te kijken naar de communicatie van pensioenfondsen over de financiële positie. “We zullen besturen aanspreken die naar onze mening in hun communicatie te hoog gespannen verwachtingen voeden. Deelnemers moeten kunnen vertrouwen op de informatie die zij van hun pensioenfonds krijgen over wat hen staat te wachten”, stelt Boertje.

Reageer op dit artikel