nieuws

Centraal Beheer: ‘APF-aanbieders moeten werkgevers beter informeren’

Pensioen

Centraal Beheer: ‘APF-aanbieders moeten werkgevers beter informeren’

Ruim 60% van de ondernemingspensioenfondsen overweegt zijn pensioenregelingen onder te brengen in een Algemeen Pensioenfonds. Werkgevers met een ondernemingspensioenfonds (OPF) lijken echter minder happig. Slechts een op de zes overweegt zijn pensioenregelingen onder te brengen in een Algemeen Pensioenfonds. Dat blijkt uit een marktverkenning van Centraal Beheer. Aanbieders van een APF moeten, volgens Centraal Beheer, dan ook flink aan de bak om de werkgevers te informeren.

Uit de rondgang blijkt dat de interesse voor het APF aanzienlijk is onder werkgevers die bekend zijn met een APF. Voor de aanbieders van een APF is er, volgens Centraal Beheer, echter wel werk aan de winkel: 64% van de werkgevers zonder een OPF is niet of nauwelijks op de hoogte van het nieuw geïntroduceerde pensioenvehikel. Bij ondernemingspensioenfondsen is dit wel bekend; 60% van hen overweegt zijn regelingen onder te brengen in een eigen of extern APF. “De meerderheid van de werkgevers onderschrijft dat een APF een passend antwoord is op veel vraagstukken waar zij mee te maken heeft. Dure en complexe uitvoering, bijvoorbeeld, het betaalbaar houden van middelloonregelingen of het vinden van goede fondsbestuurders”, aldus Rob ter Mors, directeur Pensioen bij Centraal Beheer.

Lage bekendheid
Volgens Centraal Beheer, dat zelf ook een APF aan het oprichten is, wordt de nog lage bekendheid ook veroorzaakt doordat aanbieders nog niet echt de markt op kunnen. “Op 28 november keurde de Tweede Kamer de wet goed en vlak voor het kerstreces staat deze op de agenda van de Eerste Kamer. Daarna maakt De Nederlandsche Bank bekend hoe wij als aanbieder de vergunning kunnen aanvragen en wat daarvoor nodig is. Daarna zullen wij de vergunningsaanvraag indienen. Overeenkomsten kunnen we pas definitief aangaan als ons de vergunning is toegekend”, stelt Ter Mors.

Vertraging
Aanbieders kunnen de vertraging, volgens Centraal Beheer, nog wel opvangen, maar dat geldt niet per se voor ondernemingspensioenfondsen. Enkelen zijn druk bezig met het maken van herstelplannen om hun toekomstbestendigheid te verbeteren, aldus Centraal Beheer. Ter Mors: “De eerste fondsen en werkgevers hebben zich al gemeld, maar we kunnen momenteel alleen nog onder voorbehoud offreren. In aanloop naar het indienen van de vergunning lanceren we vandaag wel een website waarop we werknemers, werkgevers, adviseurs en pensioenfondsen alvast informeren over onze oplossingen. Het is in het belang van de hele markt om de introductie zo snel mogelijk te laten verlopen”

Reageer op dit artikel