nieuws

AFM wil af van verplicht advies bij keuze voor pensioenknip

Pensioen

AFM wil af van verplicht advies bij keuze voor pensioenknip

De AFM ziet het verplicht stellen van het inwinnen van advies als een ‘onwenselijke drempel’ bij de keuze voor de pensioenknip. Uit een onderzoek van de toezichthouder onder zeven pensioenverzekeraars bleek dat deelnemers soms verplicht worden tot het inwinnen van financieel advies, voorafgaand aan het verstrekken van een offerte voor een pensioenknip.

Na de kritiek op pensioenverzekeraars dat zij het gebruik van de pensioenknip ontmoedigen, komt de AFM nu met eigen bevindingen. De toezichthouder vindt het belangrijk dat er geen ‘onnodige extra drempels’ opgeworpen worden bij de keuze voor een pensioenknip. “We vragen verzekeraars in de keuze van hun distributiekanaal rekening te houden met onwenselijke belemmeringen. Zo bleek uit ons korte onderzoek dat het distributiekanaal soms zo is ingericht dat deelnemers verplicht worden tot het inwinnen van financieel advies, voorafgaand aan het verstrekken van een offerte voor een pensioenknip.”

De AFM vindt het belangrijk dat deelnemers advies inwinnen wanneer hun situatie daarom vraagt en zij daar behoefte aan hebben. “Pensioenuitvoerders hebben hier een rol in door deelnemers bewust te maken van dit belang. Maar door advies feitelijk te verplichten ontstaat een conflict met de verplichting voor pensioenuitvoerders om de pensioenknip uit te voeren als een deelnemer daarom vraagt. De AFM ziet het verplicht stellen van het inwinnen van advies als een onwenselijke drempel bij de keuze voor een pensioenknip.”

Shoppen
Uit het onderzoek blijkt ook dat de meeste grote verzekeraars de pensioenknip alleen aan eigen deelnemers aanbieden. De toezichthouder: “Voor deelnemers met een pensioenregeling bij een premiepensioeninstelling of andere pensioenuitvoerder die geen uitkeringen aanbiedt, betekent dit dat zij nauwelijks gebruik kunnen maken van de pensioenknip. We constateren dat dit conflicteert met het expliciet benoemde uitgangspunt van de wetgever dat de pensioenknip niet slechts een theoretische mogelijkheid moet blijven.”

Onevenwichtig
De AFM constateert bovendien dat informatie over de pensioenknip niet altijd evenwichtig is. “Vaak worden mogelijke nadelen expliciet en uitgebreid toegelicht, terwijl de mogelijke voordelen vaak minder prominent naar voren komen. Dit komt onder meer doordat mogelijke voordelen veelal onzeker zijn, terwijl de mogelijke nadelen geen onzekere elementen kennen. Dit neemt niet weg dat evenwichtige informatie alle relevante voor- en nadelen expliciet zou moeten bevatten.”

Gezien de snelle ontwikkelingen op het gebied van de pensioenknip, vindt de AFM het van belang dat pensioenuitvoerders informatie snel bijwerken. “Zo heeft het Verbond van Verzekeraars in een circulaire aandacht gevraagd voor het extra shopmoment aan het einde van de knipperiode. We vragen pensioenuitvoerders hier alert op te zijn.”

Reactie Geldbelangen
De Stichting Geldbelangen van Rob Goedhart bekommert zich al geruime tijd om een juiste toepassing van de pensioenknip en geeft in een eerste reactie aan de bevindingen van de AFM te herkennen. “Uit de achterban van Geldbelangen komen gelijksoortige geluiden. Daar valt te beluisteren dat zelfs als er in schriftelijke uitingen nog enig evenwicht in de informatie is de klantmedewerkers van verzekeraars in de mondelinge contacten afraden om van de pensioenknip gebruik te maken.”

Sabotage
Geldbelangen ziet in het AFM-onderzoek de bevestiging dat verzekeraars de ‘pensioenknip’ bewust saboteren en daarmee hun klanten duperen. “We gaan er bij de politiek op aandringen dat ‘keurslijfgepensioneerden’ recht krijgen op een algehele herkansing. Als er straks betere producten zijn, moeten verzekeraars met hun klanten om tafel om – als de klant dat wil – de contracten aan te passen aan de verbeterde mogelijkheden. Eigenlijk een soort hersteladvies voor ingegane pensioenuitkeringen.”

Reageer op dit artikel