nieuws

Pensioenfonds PFZW zet in op duurzaam

Pensioen

Pensioenfonds PFZW zet in op duurzaam

Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW) verkoopt de komende jaren haar belangen in bedrijven met een relatief hoge CO2-uitstoot. Daarmee kiest het pensioenfonds voor het verkleinen van de (klimaat)risico’s in de beleggingsportefeuille. De totale CO2-voetafdruk van de PFZW-beleggingen zal in 2020 met de helft zijn afgenomen.

PFZW ziet het verschuiven van pensioenkapitaal naar bedrijven die op CO2-gebied voorop lopen als een keuze voor ondernemingen die het best in staat zijn in te spelen op een duurzame toekomst. Op deze wijze wordt het pensioenkapitaal van de deelnemers beschermd. Immers: bedrijven die een grotere belasting zijn voor het milieu dan hun concurrenten, zullen op termijn een slechte belegging blijken. Als gevolg van deze aanpak zullen steenkoolbedrijven in 2020 voor een groot deel uit de beleggingsportefeuille zijn verwijderd. In dat jaar zal het belegd vermogen in ondernemingen met voorraden fossiele energie met dertig procent zijn gedaald.

Financieel rendement
PFZW kiest hiermee voluit voor behoud van financieel rendement. Het fonds wil daarnaast een schadelijk bijproduct van de beleggingen (CO2) inruilen voor een gewenst bijproduct: milieuwinst. Hiermee brengt PFZW een belangrijke wens van de deelnemers tot uitdrukking: hun pensioenkapitaal moet bijdragen aan een leefbare wereld, waar het goed toeven is voor komende  generaties. Het verkopen van de meest CO2-producerende aandelenbeleggingen vindt plaats in de sectoren Energie, Nutsbedrijven en Materialen. Het vrijkomende kapitaal wordt herbelegd in aandelen van de CO2-efficiëntere ondernemingen binnen deze drie sectoren. Dit gaat in vier jaarlijkse stappen en leidt tot afscheid van beleggingen in ongeveer 250 bedrijven, bij minimale uitvoeringskosten. Naast aandelen zullen de komende jaren ook andere beleggingscategorieën, zoals vastgoed, bijdragen aan het verduurzamen van de portefeuille.

Reageer op dit artikel