nieuws

LCP: ‘Aanbevelingen Pensioenfederatie nog niet compleet toegepast’

Pensioen

LCP: ‘Aanbevelingen Pensioenfederatie nog niet compleet toegepast’

Actuarieel adviesbureau LCP (Lane Clark & Peacock) constateert in haar onderzoek naar de uitvoeringskosten van pensioenfondsen dat vrijwel alle fondsen de kosten verantwoord. “Een aantal pensioenfondsen past de aanbevelingen van de Pensioenfederatie echter nog steeds niet compleet toe.”

“Hierdoor zijn de kosten- en rendementscijfers niet altijd volledig vergelijkbaar.” LCP beveelt verder aan om de uitvoeringskosten te vermelden bij de kerncijfers in het openbare jaarverslag, en uitgebreider verantwoording af te leggen over nut en noodzaak van de gemaakte kosten. “De mate van inzicht en het kostenniveau zijn in 2014 vergelijkbaar met een jaar eerder. Een punt van kritiek betreft de mate waarin het bestuur verantwoording aflegt over de gemaakte kosten. LCP ziet graag een kwalitatieve toelichting hiervan. Het is en blijft belangrijk voor fondsen om te laten zien dat ze kostenefficiënt werken in relatie met hun doelstellingen”, aldus Jeroen Koopmans, partner bij LCP.

Lichte daling
De uitvoeringskosten van pensioenfondsen zijn vorig jaar licht gedaald. De kosten van vermogensbeheer, uitgedrukt als percentage van het belegde vermogen, daalden van 0,54% naar 0,52% en de transactiekosten gingen terug van 0,09% naar 0,08%. De kosten van beheer en administratie blven met € 122 per deelnemer constant. Het is voor het vierde jaar op rij dat de uitvoeringskosten in kaart zijn gebracht. De Pensioenfederatie en Lane Clark & Peacock (LCP) hebben voor het onderzoek de jaarverslagen van 241 pensioenfondsen verzameld, samen goed voor 99% van de pensioenfondsmarkt.

Reageer op dit artikel