nieuws

Klijnsma verlengt aankooptermijn pensioenuitkeringen

Pensioen

Klijnsma verlengt aankooptermijn pensioenuitkeringen

Staatssecretaris Jetta Klijnsma (SZW) schrijft in een brief aan de Stichting Geldbelangen dat de redelijke aankooptermijn van pensioenuitkeringen tijdelijk is verlengd tot 31 december 2016. 

“Bij expiratie van een pensioenpolis moet binnen een redelijke termijn een recht op een pensioenuitkering worden aangekocht. Om naast de regeling pensioenknip extra ruimte te bieden aan verzekeringsnemers die gebruik willen maken van het in voorbereiding zijnde wetsvoorstel variabele pensioenuitkeringen, is aan uw verzoek tegemoet gekomen”, schrijft Klijnsma. “Hierdoor hebben verzekeringsnemers de mogelijkheid om een beperkte periode te wachten met het aankopen van een pensioenuitkering, zodat zij gebruik kunnen maken van het in voorbereiding zijnde wetsvoorstel variabele pensioenuitkering.”

Geen aanleiding
Klijnsma ziet echter geen aanleiding om op verzoek van Geldbelangen verzekeraars op hun verantwoordelijkheid te wijzen om aan iedere klant informatie over de pensioenknip aan te bieden, ook als het kapitaal van een andere verzekeraar komt. “Zoals ik heb gemeld in de brief aan de Tweede Kamer van 14 oktober jl. over de pensioenknip, blijkt uit overleg met het Verbond van Verzekeraars en de Autoriteit Financiële Markten (AFM) dat er een goede start is gemaakt met de implementatie van de opnieuw opengestelde pensioenknip. Ik zie op dit moment dat ook geen aanleiding om verzekeraars op hun verantwoordelijkheden te wijzen. Wel zal de informatieverstrekking over de pensioenknip onderwerp van gesprek blijven in het overleg dat geregeld zal plaatsvinden tussen het ministerie van SZW, het Verbond van Verzekeraars en de AFM.”

Geen geluiden
Rob Goedhart, voorzitter van de Stichting Geldbelangen, is blij met het behaalde resultaat en geeft aan dat er “nog meer kooltjes in het vuur liggen”. Hij begrijpt echter helemaal niet dat er “geen geluiden komen uit de advieswereld”. “Men wil er toch aan bijdragen dat hun klanten betere pensioenen gaan krijgen.”

Reageer op dit artikel