nieuws

Geldbelangen teleurgesteld over Wet flexibel pensioen

Pensioen

Geldbelangen teleurgesteld over Wet flexibel pensioen

Geldbelangen-voorzitter Rob Goedhart stelt “diep teleurgesteld” te zijn dat de Wet variabele pensioenuitkering, die gisteren naar de Tweede Kamer is gestuurd, geen oplossing biedt voor ‘keurslijfgepensioneerden’.

“Het gaat om vele tienduizenden pensioengerechtigden die pensioenkapitaal om hebben moeten zetten in pensioenuitkeringen. Deze uitkeringen zijn absurd laag. Soms wel 20% tot 50% lager dan eerder door de verzekeraar werd gemeld. En die uitkeringen zullen ook nooit meer veranderen. Geldbelangen zal via de politiek een herkansing voor deze mensen eisen”, aldus Goedhart. “Het is gewoon een verzekeringscontract, waarvoor mensen vaak vele tienduizenden euro’s zo niet tonnen aan de verzekeraar hebben betaald. Iedere klantgerichte verzekeraar zou bereid moeten zijn om straks met de klant om tafel te gaan en de lopende contracten om te gaan zetten in nieuwe pensioenen als de klant dat wil.”

Afkoopverbod
Om dat te bewerkstelligen is aangepaste wetgeving nodig. “Het zogenoemde ‘afkoopverbod’ moet worden aangepast. Wij vertrouwden er op dat de staatssecretaris dit in de nieuwe wet zou regelen. Wij hebben de laatste maanden uitvoerig overleg gevoerd met haar. Mevrouw Klijnsma is zelfs spreker geweest op het symposium ‘’ Is dit alles?’ dat Geldbelangen op 8 oktober organiseerde. Zij heeft daar van betrokkenen zelf kunnen horen hoe koud de douches waren toen men met pensioen ging en de lagere uitkeringen zag”, aldus Goedhart.

Pensioenknip
De stichting signaleert ook problemen met de pensioenknip. “Wij krijgen sterke signalen vanuit onze achterban dat verzekeraars helemaal geen zin hebben om hun klanten met de pensioenknip te helpen. Integendeel. In telefoongesprekken wordt het de klanten zelfs afgeraden!”, zegt Goedhart. “De uitspraak van Klijnsma dat ‘pensioenknippers’ er niet zeker van kunnen zijn dat hun uitkering na twee jaar niet omlaag gaat, is door verzekeraars aangegrepen om potentiële klanten er op te wijzen dat er aan de pensioenknip (grote) risico’s zitten.”

Reageer op dit artikel