nieuws

‘Geen belemmeringen verplichtgestelde bedrijfstakpensioenregelingen en apf’

Pensioen

‘Geen belemmeringen verplichtgestelde bedrijfstakpensioenregelingen en apf’

Staatssecretaris Jetta Klijnsma heeft het rapport ‘Onderzoek Verplichtgestelde bedrijfstakpensioenregelingen en het algemeen pensioenfonds‘ met een begeleidende brief naar de Tweede Kamer gestuurd. Conclusie: er zijn geen onoverkomelijke belemmeringen.

Aanleiding voor het onderzoek is de wens van verplichtgestelde bedrijfstakpensioenfondsen om te komen tot schaalvergroting in een algemeen pensioenfonds. Op dit moment is deze mogelijkheid niet in het wetsvoorstel algemeen pensioenfonds opgenomen. Dit heeft twee redenen. Ten eerste vanwege de juridische houdbaarheid van de verplichtstelling. Een dergelijke wijziging kan mogelijk consequenties hebben voor de houdbaarheid van de verplichtstelling. Ten tweede is er mogelijk sprake van een marktverstorende werking. Op het moment dat een algemeen pensioenfonds wordt opengesteld voor verplichtgestelde bedrijfstakpensioenfondsen zal het algemeen pensioenfonds dat verplichtgestelde pensioenregelingen uitvoert of het verplichtgestelde bedrijfstakpensioenfonds dat zich omvormt tot een algemeen pensioenfonds kunnen profiteren van de schaalgrootte en financiële draagkracht die samenhangt met de door de overheid verleende verplichtstelling. Daarnaast zal een wijziging van de (vormgeving van de) verplichtstelling mogelijk gemaakt moeten worden om toegang tot het algemeen pensioenfonds mogelijk te maken voor deze fondsen.

Geen belemmeringen
Het onderzoek is gebaseerd op een basisscenario waarin niet langer de deelname aan een bedrijfstakpensioenfonds verplicht wordt gesteld, maar waarin de deelname aan een bedrijfstakpensioenregeling verplicht wordt gesteld. De onderzoekers concluderen dat er naar hun mening geen onoverkomelijke belemmeringen zijn voor een verplichtstelling aan de bedrijfstakpensioenregeling zoals vormgegeven in het basisscenario, waarin de onderbrenging collectief geschiedt en de uitvoering daarvan plaatsvindt door een algemeen pensioenfonds.

Concurrentie
De onderzoekers concluderen dat de concurrentie tussen pensioenuitvoerders zal veranderen. Zij geven aan dat een verplichtstelling aan de bedrijfstakpensioenregeling in plaats van een verplichtstelling aan het bedrijfstakpensioenfonds meer ruimte geeft voor marktwerking, omdat sociale partners de mogelijkheid krijgen te kiezen welke pensioenuitvoerder een verplichtgestelde bedrijfstakpensioenregeling mag uitvoeren. Op deze manier ontstaat concurrentie om de verplichtgestelde pensioenregeling.

Reageer op dit artikel