nieuws

Dekkingsgraad pensioenen stijgt naar 102%

Pensioen

Dekkingsgraad pensioenen stijgt naar 102%

De gemiddelde dekkingsgraad van de Nederlandse pensioenfondsen is in de maand oktober met drie procentpunt gestegen van 99% naar 102%. De stijging is te danken aan de positieve rendementen op aandelen en op vastgoed.

De beleidsdekkingsgraad, die gebaseerd is op de gemiddelde dekkingsgraad van de afgelopen twaalf maanden en die leidend is voor kortingen of indexatie, bleef in de maand oktober gelijk op 105%. Hiermee is nog net geen sprake van een dekkingstekort en is er ook nog geen direct gevaar op pensioenkortingen. Dit blijkt uit de Pensioenthermometer van Aon Hewitt.

Daling
Oktober kende een lichte rentedaling. De rente is voor de korte looptijden voor het eerst negatief. Ook de Ultimate Forward Rate (UFR), die bepalend is voor lange looptijden, is gedaald van 3,3% naar 3,2%. Bij een lagere rente moeten pensioenfondsen hun verplichtingen zwaarder waarderen en daalt de dekkingsgraad. In oktober was deze daling circa 1%.

Vermogen toegenomen
De rentedaling zorgt ook voor een hogere waardering van obligaties. De daling van de UFR heeft hier echter geen invloed op. Dat de dekkingsgraad is gestegen, is dan ook vooral te danken aan sterke rendementen op aandelen en vastgoed.

Reageer op dit artikel