nieuws

Centraal Beheer APF: ‘Ons deelnemersportaal gaat verder dan de wet verlangt’

Pensioen

Centraal Beheer APF: ‘Ons deelnemersportaal gaat verder dan de wet verlangt’

“Wij gaan deelnemers niet adviseren maar willen ook niet achterover leunen.” Dat is de motivatie van het Centraal Beheer Algemeen Pensioenfonds om pensioendeelnemers meer inzicht en overzicht te geven. In een nieuw gebouwd deelnemersportaal kunnen deelnemers hun inkomsten en uitgaven na pensionering overzien en meteen kiezen met welk bedrag ze aanvullend gaan opbouwen. Bijzonder is volgens de makers dat met netto reële bedragen wordt gewerkt.

Jop Versteegt en Koen Vaassen zijn twee Centraal Beheer-medewerkers die zijn belast met de opzet en inrichting van het Centraal Beheer Algemeen Pensioenfonds (APF). Zoals bekend is de wetgeving voor dit nieuwe pensioenvehikel nog niet helemaal rond, maar wordt door veel uitvoerders naarstig gewerkt aan de oprichting. Binnen Achmea zijn er inmiddels 125 mensen mee bezig. Het ontwikkelen van een deelnemersportaal hoort daarbij.

Begrenzing
Volgens Jop Versteegt, Business Development Director is het Algemeen Pensioenfonds een uitgelezen kans om goede deelnemerscommunicatie neer te zetten. “Het APF kan de opbouw van defined benefits- en defined contribution-regelingen integraal combineren. Dit in tegenstelling tot de PPI. Die combinatie wordt steeds belangrijker nu je met de begrenzing van de opbouw vaker te maken krijgt met netto pensioenregelingen die per definitie een DC-karakter hebben. En we weten allemaal dat aan die 100.000 knop nog wel vaker gedraaid zal worden in de toekomst. Wij vinden dat deelnemers met zo’n dubbele opbouw gewoon in een oogopslag hun toekomstige situatie moeten kunnen zien.”

Barrières
Volgens Koen Vaassen, verantwoordelijk voor productmanagement van het APF, kwam het AFM-rapport over pensioencommunicatie vervolgens als geroepen. “Daarin stond dat psychologische barrières als uitstelgedrag en onderschatting van het probleem deelnemers ervan weerhouden om met hun pensioen aan de slag te gaan. Wij hebben echt een stap voorwaarts willen maken.”

Dat alles leidde tot een portaal deelnemerscommunicatie waarin met netto reële bedragen wordt gewerkt. Vaassen: “Wat wij willen laten zien is dat 24.000 euro bruto over dertig jaar wat anders is dan 24.000 euro nu. Een deelnemer moet wat ons betreft kunnen inschatten hoeveel dat geld waard is. En dus maken wij er netto reële bedragen van aan de hand van inflatie, maar ook aan de hand van de indexatie-ambitie van de regeling. Dan blijkt bijvoorbeeld dat van die 24.000 euro bruto per jaar, reëel netto maar 1.100 euro per maand overblijft. Dat klinkt makkelijk, maar er zit een ingewikkelde berekening achter.” Versteegt: “Wij vinden dat de complexiteit bij de uitvoerder moet liggen en niet bij de deelnemer.”

Verwacht tekort
Aan dat reële bedrag wordt vervolgens een reëel AOW toegevoegd. Ook kan de deelnemer dankzij een koppeling met het nationaal pensioenregister toezeggingen uit andere regelingen toevoegen. Die worden ook reëel gemaakt, maar Vaassen en Versteegt erkennen dat daar de indexatie-ambitie nog niet wordt meegenomen. Vervolgens kan de deelnemer zijn uitgaven in kaart brengen. Vaassen: “In overleg met het Nibud hebben we een aantal vragen ontwikkeld. Aan de hand van inkomen, type woning en aantal auto’s rolt er een uitgavenpatroon uit. Dat kan de deelnemer zelf finetunen door met schuifjes te werken.” Nadat alles is ingevuld geeft het systeem aan of er sprake is van een verwacht tekort. “En dan kan de deelnemer er meteen voor kiezen om dat tekort aan te vullen. De consequenties voor het huidige salaris tonen we ook.”

Verantwoordelijkheid
Zijn de makers van het systeem niet bang dat deelnemers er teveel op gaan rekenen dat het vervolgens wel snor zit met hun pensioen? Versteegt: “Je kunt als uitvoerder op twee manieren handelen. Of je doet alleen wat vanuit de wet van je verwacht wordt, of je neemt je verantwoordelijkheid. Wij willen ons niet achter de wet verschuilen. Achterover leunen willen we niet, we vinden dat we een verantwoordelijkheid naar de deelnemer hebben.”
Overigens bevat het systeem ook de nodige disclaimers, aldus de makers. “Deelnemers wordt er op gewezen dat als hun situatie verandert, ze opnieuw een berekening moeten maken. We pretenderen ook niet honderd procent volledig te zijn of het optimale portaal te hebben gemaakt.We denken een flinke stap vooruit te hebben gezet, als je kijkt wat nu in de markt beschikbaar is.”

Reageer op dit artikel