nieuws

Verbond: stel claimstichtingen onder toezicht

Pensioen

Verbond: stel claimstichtingen onder toezicht

Het Verbond van Verzekeraars is voorstander dat claimstichtingen, zoals de Stichting Beerputpensioen, net als financiële instellingen, onder toezicht komen.

“Wij maken ons zorgen over het feit dat deze nieuwe claimstichting al bij aanvang forse financiële tarieven rekent en navenante beloftes doet over mogelijke opbrengsten.” Het Verbond reageert op de berichtgeving gisteren waarbij deze nieuwe claimstichting rept over een mogelijke miljardenclaim voor pensioenverzekeraars. Volgens het Verbond van Verzekeraars is de vraag of er sprake is van aansprakelijkheid en juridische verwijtbaarheid bij de advisering over  collectieve waardeoverdracht naar een beschikbare premieregeling niet generiek te beantwoorden.

Geen sprake
“Omdat het hier handelt om de kwaliteit van het aan de werkgever verstrekte advies, is er per definitie sprake van specifieke omstandigheden en kenmerken. Als er al sprake zou zijn van juridisch verwijtbaar handelen, is vervolgens nog de vraag aan welke partij dit is toe te schrijven: de werkgever, adviseur of pensioenuitvoerder. In elk geval is de bewering met betrekking tot het aantal pensioenregelingen dat zou zijn ‘omgezet’ feitelijk onjuist. Bij het leeuwendeel van de 500.000 deelnemers in een BPR-regeling is er, anders dan de stichting beweert, geen sprake van collectieve waardeoverdracht”, aldus het Verbond.


Reageer op dit artikel