nieuws

Twijfel bij Pan-Europees persoonlijk pensioenproduct

Pensioen

Twijfel bij Pan-Europees persoonlijk pensioenproduct

De Pensioenfederatie betwijfelt of het introduceren van een Pan-Europees persoonlijk pensioenproduct er uiteindelijk toe zal leiden dat mensen meer gaan sparen voor hun pensioen.

De Pensioenfederatie reageert hiermee op de consultatie van EIOPA over het introduceren van een gestandaardiseerd Pan-Europees persoonlijk pensioenproduct. De Pensioenfederatie pleit ook voor een heldere definitie van zo’n product om dit goed te kunnen afbakenen ten opzichte van werkgerelateerde pensioenen. Ook is het de vraag of ‘personal pensions’, zoals beoogd door EIOPA en de Europese Commissie, ook daadwerkelijk een positief effect zullen hebben op lange termijn investeringen.

Reageer op dit artikel