nieuws

Tweede Kamer neemt drie moties pensioen aan

Pensioen

Tweede Kamer neemt drie moties pensioen aan

De Tweede Kamer heeft een drietal moties aangenomen die zijn ingediend naar aanleiding van het algemeen overleg pensioenonderwerpen van 3 september.

Via de motie Lodders c.s. wordt de regering verzocht om in het aangekondigde onderzoek over de effecten van de lagere UFR in ieder geval de effecten op de premies, dekkingsgraden, de herstelplannen en het Vereist Eigen Vermogen in miljarden mee te nemen. Ook hecht de Kamer er waarde aan dat in hetzelfde onderzoek het grote verschil in de hoogte van de UFR voor pensioenen en verzekeraars nader wordt verklaard.

Consequenties
De motie Schouten/Vermeij verzoekt de regering vooral om de Kamer voldoende tijd te geven om de uitkomsten van het onderzoek en de eventuele consequenties daarvan te bespreken. Daarom ziet de Kamer het onderzoek graag uiterlijk 9 oktober tegemoet, inclusief kabinetsreactie. De motie Lodders/Vermeij heeft betrekking op het shoprecht bij de pensioenknip.

Reageer op dit artikel