nieuws

‘Optimaal pensioencontract houdt rekening met behoefte van mensen’

Pensioen

‘Optimaal pensioencontract houdt rekening met behoefte van mensen’

Door rekening te houden met de behoefte van mensen aan garanties en de mogelijkheid te bieden om financiële tegenvallers uit te smeren over het leven kan een optimaal nieuw pensioencontract ontstaan. Dat schrijft Servaas van Bilsen van Tilburg University in zijn proefschrift Essays on Intertemporal Consumption and Portfolio Choice, dat hij op 4 november verdedigt.

Van Bilsen combineert inzichten uit de gedragseconomie met de huidige discussies over het pensioenstelsel. Want de klassieke economische theorie over de manier waarop mensen economische beslissingen nemen leidt volgens hem niet tot een optimaal pensioencontract. “Hoe en wanneer mensen geld uitgeven, hoeveel ze opzij leggen voor later en hoe ze dat geld willen beleggen; dat zijn geen beslissingen die onder alle omstandigheden hetzelfde uitpakken, zo leert de gedragseconomie. In de nieuwe pensioenregelingen moet daar rekening mee worden gehouden”, zegt Van Bilsen.

Van Bilsen richtte zich in zijn onderzoek op de Persoonlijke PensioenRekening, bedacht door onderzoeksinstituut Netspar. Dat gaat om een individueel beleggingsdepot met aanvullende afspraken over risicodeling en mogelijkheden voor maatwerk op individueel. Voor dit ontwerp analyseerde Van Bilsen de implicaties van de gedragseconomische theorie. “De theorie leert bijvoorbeeld dat mensen verlies zwaarder laten wegen dan winst: het verdriet over het verlies van honderd euro is groter dan de blijdschap over de winst van honderd euro. Dat betekent dat een optimale beleggingsstrategie gericht moet zijn op het voorkomen van verliezen in de pensioenuitkering, en niet op het halen van potentieel hoge rendementen.”

Tegenvallers
Ook concludeert Van Bilsen dat financiële tegenvallers geleidelijk in de pensioenuitkering moeten worden opgevangen, omdat de ervaring leert dat mensen hun consumptiegedrag niet direct aanpassen bij financiële schokken. “Een daling van het pensioenvermogen met bijvoorbeeld 10 procent moet dus niet direct leiden tot een daling van de huidige pensioenuitkering met 10 procent. Ook is de behoefte aan garanties erg groot. Die moeten in bepaalde mate in de nieuwe contracten worden ingebouwd.”

De suggesties die Van Bilsen doet zijn complex, maar het is wel mogelijk om ze te verwerken in een nieuw pensioencontract. “Ook al kunnen behoeftes tegenstrijdig zijn, zoals risicodeling enerzijds en mogelijkheden tussentijds geld aan de pensioenrekening te onttrekken anderzijds. Om tot een optimaal nieuw pensioencontract te komen, moet op dergelijke punten een balans worden gevonden.”

Reageer op dit artikel