nieuws

Klijnsma vindt gevolgen lage rente nog te overzien

Pensioen

Klijnsma vindt gevolgen lage rente nog te overzien

De pensioenpremies voor uitkeringsovereenkomsten stijgen volgend jaar gemiddeld met naar verwachting maximaal 2 procent. Dat blijkt uit berekeningen van De Nederlandsche Bank (DNB) en het Centraal Planbureau (CPB), die vrijdag door staatssecretaris Jetta Klijnsma (Sociale Zaken) naar de Tweede Kamer zijn gestuurd. Noodmaatregelen zijn volgens Klijnsma op de korte termijn niet nodig.

De stijging van de premies komt voor de helft door de lage marktrente en voor de helft door een nieuwe rekenmethode (de aangepaste ufr) die DNB deze zomer aan pensioenfondsen heeft opgelegd. “Het is duidelijk dat pensioenfondsen last hebben van de lage rente”, schrijft Klijnsma in haar brief aan de Kamer. “Een aanhoudende lage rente vergroot het spanningsveld tussen premie, risico en ambitie. Er is meer premie nodig om dezelfde ambitie te kunnen waarmaken. Bij een lage premie moet meer risico worden genomen. Sociale partners staan daardoor voor scherpe keuzes ten aanzien van de premie en de beoogde ambitie in een uitkeringsovereenkomst.”

Te overzien
“Voor de korte termijn lijken de gevolgen van de lage rente te overzien”, schrijft de staatssecretaris. “Op basis van de cijfers van dit onderzoek kunnen sociale partners afspraken maken voor de premievaststelling van 2016.”

Premiestijging
Uit de cijfers blijkt dat volgend jaar 3,6 miljoen van de 5,5 miljoen premiebetalers niet hoeven te vrezen voor een premiestijging, mits fondsen de ruimte tussen de kostendekkende en de feitelijke premie benutten. Die ruimte lag dit jaar op 4,4 miljard euro. Van de 5,5 miljoen premiebetalers moeten 1,9 miljoen mensen wel rekening houden met een premiestijging. Als de rente zo laag blijft als nu al tijden het geval is, kan dat voor de jaren na 2016 meer gevolgen hebben. De stijging van de premie kan dan oplopen tot maximaal 5 procent.

Kwetsbaar
Het onderzoek laat volgens Klijnsma zien dat pensioenuitkeringen die met een hoge mate van zekerheid zijn toegezegd extra kwetsbaar zijn voor een aanhoudende lage rente. “Het is daarom onvermijdelijk om verder na te denken over de inrichting van het pensioenstelsel, waaronder de aard van de pensioenovereenkomst.”

Reageer op dit artikel