nieuws

Helft Nederlanders niet actief bezig met pensioen

Pensioen

Helft Nederlanders niet actief bezig met pensioen

De helft van de Nederlanders (48%) wil niet actiever worden op het gebied van hun pensioen. Zij vinden het complex, niet urgent of niet nodig. Ongeveer één op de vijf Nederlanders zet zelf geld opzij voor de oude dag. Gemiddeld sparen zij € 2.400 per jaar, specifiek voor hun pensioen. Dit blijkt uit de ING Financieel fit Barometer van het derde kwartaal van dit jaar.

Uit de barometer blijkt dat Nederlanders nadenken over hun pensioen maar lastig vinden. Slechts 7% geeft aan het leuk te vinden financiële beslissingen te nemen omtrent de oude dag. Hoe verder weg een gebeurtenis in de toekomst ligt, des te lastiger mensen het over het algemeen inden daar in het heden goede keuzes over te maken. Veel Nederlanders willen dan ook niet actiever bezig zijn met hun pensioen. Bijna de de helft (48%) vindt het wel best zo.

Actiever
Ruim een kwart van de Nederlanders (27%) zou wél actiever bezig willen zijn met hun oudedagsvoorziening. Juist onder 45-minners is deze groep relatief groot: een derde van hen zou serieuzer bezig willen gaan met hun pensioen. Toch voegen weinigen van deze jongeren de daad bij het woord, vaak omdat ze geen idee hebben hoe ze dit moeten aanpakken. Ook gebrek aan geld is voor een behoorlijke groep 45-minners een reden om niet meer werk te maken van de financiële kant van hun oude dag.

Financiële ruimte
Wie tot de conclusie is gekomen dat hij of zij graag meer financiële ruimte wil inbouwen voor de oude dag, kan zelf extra geld opzij zetten, bijvoorbeeld via banksparen of een lijfrente. Ruim één op de vijf Nederlandse heeft dit in het afgelopen jaar gedaan. Gemiddeld ging het daarbij om zo’n 2.400 euro per jaar. Binnen huishoudens met een hoog inkomen ligt het aandeel dat in deze zogenaamde ‘derde pijler’ spaart hoger (37%) dan onder de lagere inkomens (6%). Hoe hoger het inkomen, des te hoger ook het bedrag dat Nederlanders opzij leggen. Zo hebben ‘zelfsparende’ Nederlanders met een huishoudinkomen boven twee keer modaal gemiddeld ruim € 3.000 opzij gelegd in de afgelopen twaalf maanden. Dat is ruim € 250 per maand.

 

Reageer op dit artikel