nieuws

Gerry Dietvorst: ‘Ontwerp één pensioenkader voor alle werkenden’

Pensioen

Gerry Dietvorst: ‘Ontwerp één pensioenkader voor alle werkenden’

Aan de vooravond van de hervorming van het pensioenstelsel en het fiscale stelsel, moet er radicaal gebroken worden met het verleden en een stelsel komen dat voor alle werkende Nederlanders van toepassing is. Dat zal hoogleraar Toekomstvoorzieningen Gerry Dietvorst van de Tilburg University op vrijdag 16 oktober bepleiten in zijn afscheidsrede.

Volgens Dietvorst is de arbeidsmarkt de afgelopen jaren dermate veranderd dat er nu goed gekeken moet worden naar een nieuw pensioenstelsel. “Niemand blijft meer 40 jaar bij dezelfde baas. Het aantal zzp’ers is ongeveer 1 miljoen. Tel daarbij op het aantal flexwerkers, het aantal ondernemers dat niet in een pensioenregeling deelneemt en het aantal directeuren-grootaandeelhouders dat in eigen beheer een onzekere pensioentoekomst heeft, dan zien we dat ruim een op de drie deelnemers aan het arbeidsproces een onzekerder of onvollediger pensioen heeft dan de meeste werknemers. Om te voorkomen dat dit de armen van de toekomst worden, is niets doen geen optie”, aldus Dietvorst.

Fiscale kader
Bovendien dateert de structuur van het huidige fiscale kader uit de jaren vijftig en zestig van de vorige eeuw. “Door het grote aantal verschillende regelingen en uitvoeringsregels is de fiscale regelgeving verworden tot ‘fiscale nanotechnologie’ met een negental verschillende regelingen die allemaal hetzelfde doel dienen. Bovendien is de fiscale ruimte die een werknemer krijgt om een pensioen op te bouwen ruimer dan die van een ondernemer: er is dus sprake van ongelijke behandeling”, zegt de hoogleraar.

Dietvorst roept op om voor alle werkenden in Nederland één fiscaal kader te maken: one size fits all voor zowel werknemers als zzp’ers, directeuren-grootaandeelhouders en ondernemers. In de toekomstvisie van Dietvorst is er een (semi-)verplichte AOW-plus, uitgevoerd door de Sociale Verzekeringsbank, pensioenfonds, verzekeraar of bank. Hierin is geen ruimte voor een bijzondere regeling voor ondernemers zoals het pensioen in eigen beheer. Het kabinet zou daar een beslissing over moeten nemen. Wel moet, volgens Dietvorst, de vraag worden beantwoord of de AOW-plus verplicht wordt voor alle werkenden met eventueel een opt-outmogelijkheid.

Reageer op dit artikel