nieuws

Verbond maakt bezwaar tegen fusie pensioenfondsen

Pensioen

Verbond maakt bezwaar tegen fusie pensioenfondsen

De voorgenomen fusie van de pensioenfondsen Vlakglas en Nederlandse Groothandel loopt vertraging op. Het Verbond van Verzekeraars maakte op het laatste moment bezwaar tegen een wijziging in de verplichtstelling van pensioenfonds Vlakglas. Dit meldde de website FD Pensioen Pro.

Het Verbond bevestigt dat zij bezwaar hebben gemaakt. “Wij hebben inderdaad bezwaar gemaakt tegen de gevraagde wijziging omdat de representativiteit onvoldoende onderbouwd was. De representativiteit is een noodzakelijk vereiste voor de verplichtstelling. Ook voor een verzoek tot wijziging van een verplichtstelling moeten de verzoekende organisaties daarom aantoonbaar representatief zijn voor een belangrijke meerderheid. Op basis van de stukken die door SZW zijn voorgelegd komen wij tot een percentage dat ligt tussen de 50 en 55%. Dit zou volgens het toetsingskader voor verplichtstellingen aanleiding moeten zijn voor een maatwerkbeoordeling”, aldus het Verbond.

Nog werkzaam
“Verder is ons opgevallen dat voor de representativiteitsgegevens van werknemers ook de recent op leeftijd 65 gepensioneerden in de tellingen betrokken zijn. Er is gekeken naar de leeftijdsgroep van 65 tot 67 jaar omdat die via de gevraagde wijziging van de verplichtstelling deelnemer zouden kunnen zijn aan de pensioenregeling van het pensioenfonds. Het ligt ons inziens meer voor de hand om niet alleen naar leeftijden te kijken maar ook of die personen nog werkzaam zijn in de bedrijfstak. Ontbreken daar gegevens van, dan kan gekeken worden naar alleen de recent gepensioneerden die op de peildatum hun AOW-leeftijd nog niet bereikt hebben, immers bij de huidige wetgeving is het nog niet gebruikelijk dat dienstverbanden na de AOW-leeftijd voortduren. We waren vrij laat met ons bezwaar omdat de onderliggende stukken door SZW aanvankelijk niet goed waren gepubliceerd”, verklaart het Verbond.

Eind september
De fusie van de pensioenfondsen stond oorspronkelijk gepland voor 30 juni, maar dit wordt nu naar verwachting 30 september. Mocht de fusie doorgaan, dan zal de combinatie ‘Pensioenfonds Nederlandse Groothandel’ gaan heten. Het fonds zal ongeveer € 1,7 mrd aan vermogen beheren

Reageer op dit artikel