nieuws

Verbond en Pensioenfederatie introduceren nieuwe UPO-modellen

Pensioen

Verbond en Pensioenfederatie introduceren nieuwe UPO-modellen

Het Verbond van Verzekeraars en de Pensioenfederatie hebben nieuwe uniforme pensioen overzichten (UPO) voor actieve deelnemers gepubliceerd

Belangrijke wijziging is dat op de UPO’s voor beschikbare premieregeling en kapitaalregelingen niet meer gerekend wordt met een uniforme rekenrente, maar met de rentes die de verzekeraars daadwerkelijk hanteerden op de peildatum van het UPO. Op deze manier krijgen de deelnemers een beter beeld van het te verwachten pensioen bij de eigen pensioenverzekeraar. Door de rentedalingen van de afgelopen jaren gaf de gebruikte uniforme rente een te positief beeld. De andere wijzigingen in de UPO’s vloeien voort uit de wet Pensioencommunicatie.

Reageer op dit artikel