nieuws

Onderzoek effecten lage rente voor pensioenfondsen

Pensioen

Onderzoek effecten lage rente voor pensioenfondsen

In een brief aan de Tweede Kamer laat staatssecretaris Jetta Klijnsma (SZW) weten dat het resultaat van het onderzoek naar het effect van de lage rente op de pensioenfondsen en de aanpassing van ultmate forward rate (ufr) door DNB  op 7 oktober naar de Kamer wordt gezonden.

Het onderzoek geeft inzicht in de gevolgen van de aanpassing van het financieel toetsingskader, de veranderde marktomstandigheden en het besluit over de ufr, voor de dekkingsgraad, de premie en de pensioenrechten en – aanspraken. Daarbij is sprake van zowel een kwalitatieve als kwantitatieve duiding van de feiten. Er wordt gekeken naar de periode t/m 2020 met als startdatum 1 januari 2015, inclusief de premievaststelling voor 2021. Deze periode is gekozen vanuit enerzijds de ingangsdatum van het nieuwe financieel toetsingskader (ftk) en anderzijds de effecten die zich voordoen in 2021 voor pensioenfondsen die de premie in 2015 voor vijf jaar vastgezet hebben.

Doel
Het doel van het onderzoek is in beeld te brengen wat de effecten zijn van de lage rente en wat de rol van de aangepaste ufr daarin is. De resultaten van het onderzoek moeten een zo feitelijk mogelijke weergave geven van de hierboven geschetste gevolgen.

Reageer op dit artikel