nieuws

LCP: forse premiestijgingen bij DB regelingen

Pensioen

LCP: forse premiestijgingen bij DB regelingen

Het adviesbureau Lane, Clark & Peacock (LCP) constateert hoge premiestijgingen van 50% tot 100% bij DB regelingen. “Een DC regeling kan dan een prima alternatief zijn.” Ook constateert LCP dat de DC markt sterk competitief is, wat tot uiting komt in de gedaalde vermogensbeheerkosten.

In haar rapport ‘Lifecycle Pensioen 2015‘ stelt LCP dat een DC regeling voor werkgevers en werknemers steeds meer een aantrekkelijk alternatief wordt. Dit wordt versterkt doordat het in 2016 mogelijk wordt om ook na pensioeningang door te gaan met beleggen, wat maar verwachting de pensioenuitkeringen positief zal beïnvloeden. Voor een succesvolle overgang zullen werkgevers en werknemers de verschillen tussen de door pensioenuitvoerders aangeboden lifecycle concepten goed moeten analyseren.

Competitief
LCP constateert verder dat de DC markt sterk competitief is, wat tot uiting komt in de gedaalde vermogensbeheerkosten. “De beleggingskosten van de pensioenuitvoerders zijn in 2014 gemiddeld nog met enkele basispunten verlaagd. Ruim de helft van de onderzochte fondsen rekent nu minder dan 0,50% aan Ongoing Charges Figure (OCF). Daarmee komt de OCF op het niveau van de gemiddelde vermogensbeheerkosten van de DB regelingen. Bovendien liggen de pensioenbeheerkosten per persoon veelal lager dan bij DB regelingen”, aldus Johan van Soest, co-auteur van het rapport.

Grote verschillen
“Een goed gestructureerde lifecycle moet effectieve bescherming bieden tegen renterisico’s. In 2014 is de marktrente scherp gedaald, waardoor het rendement op obligaties erg hoog was maar het aankopen van pensioen erg duur werd. Beide effecten kunnen samen zorgen voor een stabiel pensioenresultaat. We zien echter grote verschillen in behaalde rendementen tussen op het oog vergelijkbare lifecycle producten. Waar de ene pensioenuitvoerder voor een 60-jarige een rendement van 27,7% behaalde, werd door een andere uitvoerder slechts 13,4% behaald. Bij de selectie van pensioenuitvoerder is het belangrijk dit te onderkennen”, aldus Van Soest.

Het rapport geeft inzicht in de collectieve beschikbare premieregelingen, het aanbod van lifecycle concepten en de verschuldigde beleggingskosten. Hiertoe is onderzoek gedaan bij vijf pensioenverzekeraars en acht Premie Pensioen Instellingen.

Reageer op dit artikel