nieuws

Geen kortingen op pensioen nodig

Pensioen

Geen van de 155 pensioenfondsen die extra onder de loep liggen bij Toezichthouder DNB, hoeft de pensioenen te verlagen om de financiële situatie te verbeteren. Dat meldt DNB vandaag na beoordeling van de herstelplannen van de betreffende fondsen. Eén fonds moet nog wel een nieuw, beter onderbouwd herstelplan indienen.

Pensioenfondsen mogen sinds dit jaar langer de tijd nemen om hun zwakke financiële situatie aan te pakken, maar moeten dan wel met een goed doortimmerd plan komen. Een herstelplan moet binnen twaalf jaar leiden tot een gezonde verhouding tussen de verplichtingen en het vermogen. Gemiddeld nemen fondsen daar 6,5 jaar de tijd voor, blijkt uit de door DNB beoordeelde herstelplannen.

Voorheen moest de dekkingsgraad van pensioenfondsen binnen drie jaar herstellen. Veel fondsen die door de financiële crisis en lage rente in moeilijkheden waren gekomen, moesten daardoor de afgelopen jaren korten op de pensioenen of de premies verhogen.

Rendement
Om de zogenoemde dekkingsgraad op peil te brengen kunnen pensioenfondsen de premie verhogen of de jaarlijkse verhoging van de pensioenaanspraken uitstellen. In het uiterste geval moeten de pensioenen worden verlaagd. Verder mogen de fondsen binnen zekere grenzen rekenen op een toename van hun vermogen door rendement op hun beleggingen. Voor aandelen mogen zij uitgaan van 7 procent, voor vastgoed is dat 6 procent. Uit de beoordeelde herstelplannen blijkt dat het herstel van pensioenfondsen vrijwel geheel uit het verwachte rendement op de beleggingen gehaald moet worden. Gemiddeld gaan ze uit van 4,7% rendement.

Verhogen
Gemiddeld duurt het 6,5 jaar tot een fonds weer boven de vereiste dekkingsgraad komt. Uit de analyse van de herstelplannen blijkt verder dat 20% van de fondsen in herstel de pensioenen over 2015 gedeeltelijk kunnen verhogen, omdat ze over voldoende buffer beschikken om te mogen indexeren. Twee derde van de fondsen veronderstelt in 2018 de pensioenen gedeeltelijk te kunnen verhogen.

DNB heeft de herstelplannen van 154 fondsen goedgekeurd. Eén pensioenfonds moet een nieuw herstelplan indienen, omdat DNB het ingediende plan onvoldoende concreet en haalbaar vindt.

 

Reageer op dit artikel