nieuws

DNB publiceert cijfers individuele pensioenfondsen

Pensioen

De Nederlandsche Bank (DNB) publiceert voor de eerste keer gegevens van individuele pensioenfondsen. Iedereen kan nu snel kennis nemen van de belangrijkste cijfers van het eigen pensioenfonds, zoals de beleidsdekkingsgraad, de premie en de indexatie.

Per 1 juli 2015 is de geheimhoudingsplicht in de pensioenwetgeving gewijzigd. Hierdoor mag DNB bepaalde vergelijkbare, niet geaggregeerde statistische gegeven van pensioenfondsen publiceren, om inzicht te geven in de financiële situatie van deze pensioenfondsen.

Cijfers
In het nu gepubliceerde overzicht staan de kwartaalcijfers over het eerste en tweede kwartaal van 2015, met als peildata 31 maart en 30 juni, over: de beleidsdekkingsgraad, de vereiste dekkingsgraad, het belegd vermogen en het kwartaalrendement. De jaarcijfers over 2014 geven inzicht in: de premie, het aantal deelnemers, gewezen deelnemers en pensioengerechtigden, de toeslagverlening en de eventuele verlaging van pensioenafspraken en pensioenrechten. Voor alle cijfers geldt dat het de ongewijzigde gegevens zijn die de pensioenfondsen zelf via rapportages hebben aangeleverd bij DNB.

Reageer op dit artikel