nieuws

Aon: ‘Koopkrachtverlies en hogere premies door nieuwe pensioenwetgeving’

Pensioen

Aon: ‘Koopkrachtverlies en hogere premies door nieuwe pensioenwetgeving’

Pensioenfondsen en hun deelnemers ondervinden de komende jaren forse hinder van de gewijzigde pensioenwetgeving. Dat concludeert Aon Hewitt na onderzoek naar de effecten van de aangepaste pensioenwetgeving. De koopkracht van gepensioneerden daalt de komende tien jaar gemiddeld met 5%, bij pensioenfondsen met een jong deelnemersbestand of een defensief beleggingsbeleid kan dit oplopen tot 10%.

Het nieuwe Financieel Toetsingskader (nFTK) en de gewijzigde rekenrente voor pensioenfondsen (UFR) hebben, volgens Aon, een nadelig effect op het pensioen. Een van de redenen voor de tegenvallende cijfers is dat pensioenfondsen hun verplichtingen met € 20 mld zagen stijgen door de nieuwe UFR-methodiek. “Het vrije vermogen van pensioenfondsen daalt hierdoor de komende jaren met zeker € 30 mld extra als de rente op het huidige niveau blijft”, aldus Aon.

Forse premiestijging
Bij fondsen die een kostendekkende premie berekenen, stijgen de premies op korte termijn het meest met 10% tot 12%. Voor fondsen met jonge deelnemers kan de stijging zelfs oplopen tot meer dan 20%, concludeert Aon. Naast een kostendekkende premie, kunnen fondsen er voor kiezen de premie te dempen op basis van de gemiddelde rente. In dat geval krijgen zij op de langere termijn sowieso met een premiestijging van 30% te maken. Door het nFTK en de nieuwe UFR-methodiek zal de premie met meer dan 20% extra stijgen. “De recente wijzigingen maken dat de pensioenpremies komend jaar met minimaal één miljard euro stijgen,” stelt Frank Driessen van Aon. Hij benadrukt dat dit bedrag op de langere termijn nog hoger uit kan vallen

Geen hosannastemming
De meeste pensioenfondsen passen premiedemping toe op basis van verwacht fondsrendement. Bij die fondsen zal de premiestijging in het algemeen lager zijn dan bij fondsen die hun premie niet dempen, aldus Aon. “Met name bij fondsen die minder beleggingsrisico nemen, zullen de premies zonder versobering van de pensioenregeling echter stijgen met dubbele cijfers. Een rentestijging kan de pijn voor fondsen en deelnemers enigszins verzachten, maar ook bij een hogere rente zal op korte termijn geen hosannastemming heersen”, stelt Aon.

Indexatie blijft langer uit
Naast een premiestijging voorziet Driessen langer uitstel van een verhoging van de opgebouwde pensioenen. “De nieuwe rekenrente leidde al tot lagere dekkingsgraden. Dat effect wordt de komende jaren naar verwachting nog wat groter”, aldus Driessen. Bovendien mogen pensioenfondsen onder het nFTK pas later met indexeren beginnen. Gepensioneerden voelen het extra koopkrachtverlies direct in hun portemonnee; werknemers pas nadat zij met pensioen zijn gegaan. “Maar zonder wijziging van de pensioenregeling zullen de premies van de meeste pensioenfondsen stijgen,” aldus Driessen.

Reageer op dit artikel