nieuws

Kamervragen over rekenrente pensioen

Pensioen

Kamervragen over rekenrente pensioen

De kamerleden Omtzigt (CDA), Ulenbelt (SP) en Krol (50plus) hebben vragen gesteld aan de staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) over de verhoging van de rekenrente pensioen. 

Zij vragen aan de staatssecretaris of zij zich haar brief aan de Eerste Kamer kan herinneren waarin zij toezichthouder DNB vraagt de voorziene wijziging van de Ultimate Forward Rate (UFR) voor pensioenfondsen uit te stellen in verband met het aangekondigde onderzoek naar het stroomlijnen van deze UFR die EIOPA naar verwachting dit jaar zal vaststellen voor Europese verzekeraars. Ook vragen zij of de staatssecretaris aan DNB wil vragen dit onderzoek openbaar te maken en bij de antwoorden op deze kamervragen te voegen.

Rentevisie
Volgens de kamerleden impliceert de UFR voor verzekeraars en pensioenfondsen een rentevisie, waarin de DNB een input heeft. Vraag is waarom deze twee rentevisies van elkaar verschillen. Een andere vraag is waarom verzekeraars en pensioenfondsen nu verschillende rentevoeten hanteren om toekomstige pensioenverplichtingen te verdisconteren. Ook willen zij weten welke gevolgen de verschillende rentevoeten in de UFR hebben bij waardeoverdracht.

Stijging
De kamerleden willen tevens weten hoeveel de totale pensioenverplichtingen van de Nederlandse pensioenfondsen stijgen door de wijziging in de UFR, wanneer die over een jaar helemaal is doorgevoerd. En zij willen van de staatssecretaris weten of zij in detail kan aangeven wat de gevolgen zijn voor herstelplannen die al lopen en voor herstelplannen die door wijziging van de UFR moeten worden ingediend.

Algemeen overleg
Vraag is of de staatssecretaris de vragen voor 30 augustus wil beantwoorden en de antwoorden samen met het rapport naar de Kamer wil sturen, zodat ze bestudeerd kunnen worden voor het Algemeen overleg Pensioenen op 3 september aanstaande.

Reageer op dit artikel