nieuws

Consument verruilt solidariteit voor zekerheid

Pensioen

Consument verruilt solidariteit voor zekerheid

Werkende Nederlanders willen vooral meer zekerheid over hun pensioen. Solidariteit vinden ze daaraan ondergeschikt. Dat blijkt uit een onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) waaraan meer dan 1.000 respondenten meededen.

Een meerderheid, bijna 70%, vindt het daarnaast belangrijk om bepaalde aspecten van het pensioen zelf te bepalen. Zo zouden mensen meer zeggenschap willen hebben over de mate waarin sprake is van risicovolle beleggingen. Ook is er een grote wens een mogelijkheid te hebben om te sparen voor een vervroegd pensioen. Toch vindt een even grote meerderheid dat diezelfde aspecten automatisch voor hen geregeld moeten zijn. “Men wil wel keuzevrijheid hebben, maar die niet per se gebruiken”, stelt het SCP.

Meer zekerheid
Hoewel een meerderheid van 63% solidariteit binnen een pensioenfonds nog steeds belangrijk vindt, verlangen zij vooral meer zekerheid. Werkenden zouden, als zij zelf mochten kiezen voor een pensioenfonds, goed kijken naar de dekkingsgraden. Zo zou 90% van de respondenten kijken naar de dekkingsgraad en meer dan 80% letten op de beleggingsrisico’s en de recente beleggingsresultaten. Bovendien geeft ruim de helft van de respondenten aan uit hun pensioenfonds te stappen als dat er slecht voor staat.

De meerderheid zou ook de mogelijkheid willen om hun pensioenopbouw tijdens arbeidsongeschiktheid en werkloosheid mee te verzekeren. Ook waren veel respondenten negatief over het feit dat sommige generaties bijdragen aan hun pensioenopbouw, maar door de tegenvallende beleggingsresultaten niet volledig daarvan kunnen profiteren. Meer zekerheid over een goed pensioen is dus de voornaamste prioriteit.

Herverdeling van risico’s
Solidariteit blijft voor een groot deel nog steeds belangrijk. Zo blijkt dat veel mensen het moeilijk te verkroppen vinden dat laagopgeleiden, jongeren of mensen met een laag inkomen moeten meebetalen aan het pensioen van kansrijkere werkenden. “Een en ander duidt erop dat werkenden bereid zijn tot herverdeling bij risico’s die ook henzelf kunnen treffen (lang leven, arbeidsongeschiktheid), maar dat die bereidheid minder is wanneer het gaat om het subsidiëren van groepen ‘die het toch al goed hebben’”, concludeert SCP.

Individuele regeling
De voorstanders van een collectieve regeling zijn vooral te vinden in de leeftijdsgroepen vanaf 35 jaar en bij de midden- en lagere inkomens. Jongeren tot 35 jaar en mensen met een inkomen van ten minste anderhalf keer modaal zeggen vaker dat zij, indien mogelijk, zouden kiezen voor een (deels) individuele pensioenregeling. Ook werkenden die menen dat hun deelname aan een pensioenfonds financieel ongunstig zal uitpakken, zouden liever kiezen voor een (deels) individuele regeling.

Reageer op dit artikel