nieuws

Verzekeraar hoeft niet op te draaien voor AOW-gat arbeidsongeschikte

Pensioen

Verzekeraar hoeft niet op te draaien voor AOW-gat arbeidsongeschikte

Verzekeraar Loyalis Schade hoeft als arbeidsongeschiktheidsverzekeraar niet op te draaien voor het AOW-gat van een arbeidsongeschikte verzekerde, blijkt uit een uitspraak van het KiFiD. Het gat ontstond door de verhoging van de AOW-leeftijd, maar de verzekeraar is niet verplicht de al zieke verzekerde bij te verzekeren.

Het KiFiD vraagt aandacht voor de uitspraak, omdat hij de maatschappelijke implicatie heeft dat arbeidsongeschikte mensen zich niet kunnen (bij)verzekeren voor het AOW-gat. Het gaat in dit geval om een klant die in het verleden een AOV heeft gesloten bij Loyalis met als einddatum het bereiken van de 65-jarige leeftijd, de termijn die op het moment van afsluiten aansloot op de begindatum van de AOW-uitkering. Door de verhoging van de AOW-leeftijd ontstond er voor deze klant een gat van drie maanden waarin ze geen uitkering meer van Loyalis kreeg vanwege de einddatum van de polis en ook nog geen AOW-uitkering.

Geen onzeker voorval
Zij sprak de arbeidsongeschiktheidsverzekering aan voor een compensatie van dit gat, maar Loyalis ging hier niet in mee. De verzekeraar verdedigde zich door te stellen dat de consument niet in aanmerking komt voor het extra verzekeren omdat de consument op het moment dat het AOW-gat begon al arbeidsongeschikt was en dus geen onzeker voorval meer. Het aanbieden van een verzekering aan haar zou leiden tot antiselectie. Daarnaast voerde Loyalis aan dat de consument voldoende geïnformeerd was over het feit dat de verzekeraar niks voor haar kon betekenen wat betreft het AOW-gat.

Grenzen
Een terechte constatering, vond de geschillencommissie van het KiFiD. Het staat Loyalis vrij om de grenzen te bepalen van de risico’s waartegen het geen dekking wenst te verlenen, zegt het klachteninstituut, en dus mag Loyalis er ook voor kiezen om al zieke verzekerden niet de mogelijkheid te bieden om de uitkeringstermijn te verlengen. Volgens het KiFiD moet de premie die verzekerden betalen altijd gebaseerd zijn op een onzekerheid, waarvan geen sprake meer is omdat de vrouw al ziek was. Er waren dus voldoende zwaarwegende argumenten om een onderscheid te maken tussen zieke en niet-zieke verzekerden.

Reageer op dit artikel