nieuws

Pensioenfederatie en FNV niet blij met verlaging UFR

Pensioen

Pensioenfederatie en FNV niet blij met verlaging UFR

Vakbond FNV en de Pensioenfederatie zijn zwaar teleurgesteld in DNB wegens haar beslissing de UFR per 15 juli te verlagen. De nieuwe UFR leidt volgens FNV en de Pensioenfederatie tot hogere premies en een daling van de dekkingsgraden. “Pensioendeelnemers gaan de komende jaren de rekening betalen”, aldus de Pensioenfederatie.

Uit berekeningen van de Pensioenfederatie blijkt dat de kostendekkende premie bij pensioenfondsen gemiddeld met 5 procentpunt zal stijgen. “De introductie van de nieuwe UFR resulteert in een rentedaling voor langlopende verplichtingen. Voor de gemiddelde dekkingsgraad van pensioenfondsen betekent de introductie van deze nieuwe UFR een geleidelijke daling die oploopt tot 10 à 15 procentpunt in 2020 ten opzichte van de dekkingsgraad van eind mei 2015, afhankelijk van de mate waarin pensioenfondsen hun renterisico hebben afgedekt”, schrijft de Pensioenfederatie.

‘Jonge’ pensioenfondsen
De koepelorganisatie vreest dat de effecten voor pensioenfondsen met een jong deelnemersbestand nog groter zullen zijn, omdat zij rekening moeten houden met langere looptijden waarvoor de pensioenverplichtingen moeten worden ingekocht. Naar verwachting zal de kostendekkende premie van een ‘jong’ fonds sterker toenemen dan de gemiddelde pensioenpremie. “Ook als de premie ‘gedempt’ wordt, lopen de premies op. De gemiddelde premiestijging bedraagt in 2020 ten opzichte van 2015 15% bij demping tegen het verwacht rendement. Bij demping tegen de tienjaars gemiddelde rente bedraagt de gemiddelde premiestijging in 2020 50%. Daarom vindt de Pensioenfederatie het niet logisch dat DNB, uitgerekend op dit moment, voor een methodiek kiest die zich meer richt op deze markt”, aldus de Pensioenfederatie.

Dure beslissing
Ook de FNV is verbijsterd over de beslissing van DNB. “De pensioenen bevinden zich nu al in onrustig vaarwater. Ik snap dan ook niet waarom er nu op deze manier door de DNB wordt ingegrepen. Pensioen wordt namelijk voor de deelnemers ook een stuk duurder door deze maatregel”, zegt Gijs van Dijk, bestuurder bij FNV. De kans op het aanpassen van de pensioenen aan de lonen en prijzen wordt door aanpassing nog kleiner, aldus het FNV. De vakbond wil daarom dat het kabinet in actie komt. “Door de fondsen nu te verplichten nog meer geld op te potten raakt pensioenindexatie nog verder uit het zicht. Deze overbodige maatregelen kosten mensen geld. Doe nu eens iets aan de lage rente en het herstel van vertrouwen van deelnemers in het Nederlandse pensioenstelsel”, zegt Van Dijk.

Vanaf morgen hanteert DNB een andere UFR-methode waardoor de zogenoemde Ultimate Forward Rate daalt van 4,2% naar 3,3%.

Reageer op dit artikel